Arany János balladaköltészete (tematikus csoportosítás)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Arany János balladaköltészete (tematikus csoportosítás) by Mind Map: Arany János balladaköltészete (tematikus csoportosítás)

1. ballada

1.1. népballada

1.2. románc

1.3. műballada

2. népi jellegű

2.1. Ágnes asszony

2.2. Tengeri-hántás

3. drámai

3.1. V. László

3.2. Mátyás anyja

4. a históriás énekek hagyományaihoz kapcsolódó

4.1. Szondi két apródja

4.2. Zách Klára

4.3. A walesi bárdok

5. románcos

5.1. Rozgonyiné

6. kísértetes

6.1. Híd-avatás

6.2. Tengeri-hántás

7. anekdotikus

7.1. Pázmán lovag