Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Ady Endre by Mind Map: Ady Endre
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Ady Endre

Születése

Érmindszent 1877. november 22.

Szülőháza

Apja: Ady Lőrinc

Elszegényedett nemesi család.Gazdálkodó kisparaszt.

Anyja: Pásztor Mária

Testvérei

Ady Ilona

Ady Lajos

Szerelmei

Léda

Diósyné Brüll Adél

https://www.youtube.com/watch?v=gBvLoKsf8gk

Csinszka

Boncza Berta

https://www.youtube.com/watch?v=wff8JUIJApI

Tanulmányai

1833. érmindszenti református elemi iskola

1886. katolikus népiskola

1888. nagykárolyi piarista gimnázium

Itt írta első költeményeit, többnyire csúfolódó gúnyvers.Barátság Jászi Oszkárral.

1892. zilahi református kollégium

1896. jelesen érettségizett

jogi tanulmányok (Debrecen és Pest)

Munkássága (jellemzői)

nem a „szürkék hegedőse"

meghatározott motívumcsoportok

ars poetica, Góg és Magóg fia vagyok én

halál

szerelem

háború

Baudelaire és Verlaine

különös jelzők

szimbolizmus

szecesszió

„Vallom és hirdetem,hogy nincs értékesebb,hatalmasabb és szebb mint az élet.”

expresszionizmus, szürrealizmus

modernség

"Ady előbb volt jó újságíró, mint jó költő, és mindvégig megőrizte újságíró természetét” -Szerb Antal

Kötetei

Versek, 1899

Még egyszer, 1903

Új versek, 1906

Vér és arany, 1907

Vér és arany

Az Illés szekerén, 1908

Szeretném, ha szeretnének, 1909

Szeretném, ha szeretnének

A Minden-Titkok versei, 1910

A menekülő Élet, 1912

Margita élni akar, 1912

A Magunk szerelme, 1913

Ki látott engem?, 1914

A halottak élén, 1918

Az utolsó hajók, 1923

Az utolsó hajók

Emlékezet

Ady síremléke

mellszobra Érdmindszenten

"-Meghalt? Hát akkor mért ölik naponta szóval, tettel és hallgatással is? Mért békitik a símák alattomba' lány-duzzogássá haragvásait? Földön a magyar és földben a költő, dühödt markába rögöket szorít, melléről égre libbent föl a felhő, de tovább vívja forradalmait..." -József Attila, 1930. márc. 23.