Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Szóképek by Mind Map: Szóképek

1. Metafora (=átvitel)

1.1. 'azonosítandó' - fogalom

1.2. 'azonosító' - kép

1.3. közös jegy

1.4. szorosabb hasonlat

1.5. Egyszerű képek

1.5.1. Hasonlat

1.5.1.1. 'hasonlított' - fogalom

1.5.1.2. 'hasonló' - kép

1.5.1.3. közös jegy

1.5.2. Megszemélyesítés (=perszonifikáció)

1.5.2.1. fogalmi sík: élettelen tárgy, elvont fogalom

1.5.2.2. képi sík: emberi tulajdonság, cselekvés

1.5.3. Szinesztézia (= együttérzés, összeérzékelés)

1.5.3.1. jelzős szerkezet

1.5.3.2. különböző érzékterületek összekapcsolása

1.6. Összetett képek

1.6.1. Szimbólum (= ismertetőjel, jegy, bélyeg)

1.6.1.1. több elemből áll

1.6.1.2. nincs egyértelmű megfelelés

1.6.1.3. szimbólumrendszerek

1.6.2. Allegória (=másról beszélni)

1.6.2.1. több elemből áll

1.6.2.2. egyértelmű jelentés

2. Metonímia (=névcsere)

2.1. valóságos érintkezésen alapul

2.2. asszociációs kapcsolat kép és fogalom között

2.3. Fajtái: térbeli, időbeli, anyagbeli

2.4. 2 alfajtája van:

2.4.1. Metalepszis (= felcserélés)

2.4.1.1. ok/előzmény kifejezése okozattal/ következménnyel

2.4.2. Szinekdoché (= együttérzés, vele értés)

2.4.2.1. rész-egész felcserélése

2.4.2.2. nagyobb-kisebb csoport nevének felcserélése

2.4.2.3. többes-egyes szám felcserélése

3. Komplex kép

3.1. bonyolult, többszörösen összetett

3.2. több kisebb szókép alkotja

3.3. oszcilláció a síkok között