tähtpäevad

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
tähtpäevad by Mind Map: tähtpäevad

1. jaanuar

1.1. närid

2. veebuar

2.1. sõbrapäev

3. märts

3.1. emakeelepäev

4. april

4.1. jüripäev

5. mai

5.1. volbripäev

6. juuni

6.1. jaanipäev

7. juuli

7.1. padlipäev

8. august

8.1. taasiseseisvus

9. sepdember

9.1. kooli algus

10. oktober

10.1. halloween

11. november

11.1. martipäev

12. detsember

12.1. jõulud