Příprava projektu Knihy znovu nalezené

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Příprava projektu Knihy znovu nalezené by Mind Map: Příprava projektu Knihy znovu nalezené

1. Motivace

1.1. 1.impulz

1.1.1. projekt NAKI

1.1.2. externí sklad NK

1.1.3. souvislosti po 2.světové válce

1.1.4. získání peněz

2. Základní východiska

2.1. knihovny

2.1.1. nejsou zpracovány

2.1.2. není znám obsah

2.2. cíle

2.2.1. doklad existence původních vlastníků

2.2.2. doklad válečného a poválečného nakládání s kulturním obsahem

2.2.3. doklad fungování složek státní sféry

3. Partner

3.1. Norsko

3.1.1. Stiftelsen Arkivet

4. Vymezení projektu

4.1. knihovny

4.1.1. trvalé uchování tištěných dokumentů

4.1.2. zmapování ucelených celků

4.1.3. identifikace

4.1.4. katalogizace

4.1.5. evidence

5. Cíle

5.1. 4 klíčové cíle

5.1.1. přístup k údajům o dokumentech

5.1.2. posouzení právního stavu knihoven

5.1.3. prezentace výsledků projektu

5.1.4. zmapování historie knihovnických sbírek ČR

6. Nastavení dosažitelných výsledků

6.1. 12 000 záznamů

6.2. webový portál

6.3. semináře a workshopy

6.4. zpracování právní expertizy

6.5. výstava

6.5.1. fyzická

6.5.2. virtuální

6.6. průzkum archivních dokumentů

7. Rozpočet

7.1. způsobilé výdaje

7.1.1. 13 184 823 Kč

7.1.1.1. 80% dotace

7.1.1.2. 20% spoluúčast MK ČR

7.2. rozdělení partnerům

7.2.1. 6 775 626 Kč NK ČR

7.2.2. 6 409 197 Kč Stiftelsen Arkivet

8. Přihláška

8.1. elektronicky

8.2. papírově

9. Hodnocení

9.1. vícestupňové

9.1.1. Ministerstvo financí ČR

9.1.2. Ministerstvo kultury ČR

9.1.3. externí hodnotitelé

9.2. metodika

9.2.1. obsah projektu

9.2.2. vyváženost nákladů

9.2.3. vazby na koncepční dokumenty

9.2.4. odbornost týmu

9.2.5. zkušenosti

10. Řešení projektu

10.1. zpřístupnění údajů o dokumentech

10.2. posouzení právního stavu knihoven

10.3. prezentace výsledků

10.4. zmapování historie konfiskací