M-LEARNING

Mapa colaborativo de prácticas para el curso de Dispositivos Móviles

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
M-LEARNING by Mind Map: M-LEARNING

1. NOVOS OBXECTOS DE APRENDIZAXE

1.1. XEOLOCALIZACIÓN

1.2. PODCAST

1.3. REALIDADE AUMENTADA

1.4. VÍDEO

1.5. AUTOCOMPROBACIÓN

2. CARACTERÍSTICAS:

2.1. APRENDIZAXE ACTIVO

2.2. APRENDIZAXE COLABORATIVO

2.3. APRENDIZAXE PERMANENTE

2.4. APRENDIZAXE UBICUO

2.5. APRENDIZAXE COOPERATIVA

2.6. PERSOAL

2.7. FLEXIBLE

3. NOVAS ESTRATEXIAS EDUCATIVAS

3.1. FLIPPED CLASROOM

3.2. GAMIFICACIÓN

4. CONFORMA

4.1. TEP

4.1.1. TECNOLOXÍA para o EMPODERAMENTO e a PARTICIPACIÓN

5. FOMENTA A CONSTRUCCIÓN

5.1. PLE

5.1.1. Personal Learning Environment

6. AUTOAPRENDIZAXE