Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Drikkevand by Mind Map: Drikkevand

1. Vandets kredsløb

1.1. Fodamping

1.2. Fortætning

1.3. Nedbør

1.4. Afstrømning

1.5. Vidste du

1.6. Forsøg til vandets kredsløb

2. Vandets egenskaber

3. Mennesket

3.1. 2/3 af mennesket består af vand

4. Vandforbrug

5. Spildevand

5.1. Renses

5.2. Stoffer

5.3. Rensningen

5.3.1. Mekanisk rensning

5.3.1.1. Riste

5.3.1.2. Sand- og fedtfang

5.3.1.3. Bundfælning

5.3.2. Biologisk rensning

5.3.3. Kemisk rensning

6. Vandværk

7. Grundvand

8. Alt vand i verden

9. Diagram

10. Simulation af vandets kredsløb