Соціологічне дослідження на тему Шкідливі звички серед молоді. ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Соціологічне дослідження на тему Шкідливі звички серед молоді. Спокуса молоді до шкідливих звичок by Mind Map: Соціологічне дослідження на тему                  Шкідливі звички серед молоді.               Спокуса молоді до шкідливих звичок

1. 1. Проблема дослідження.

1.1. Проблема - це складне питання, вимагає вивчення, дослідження та виішення. Проблема данного соціологічного дослідження залежить від поширення алкоголю, наркотиків і тютюнопаління у житті сучасної молоді.

2. 2. Мета дослідження.

2.1. Мета дослідження – виявити стан цієї проблеми на даний момент.

3. 3. Завдання дослідження.

3.1. Завдання дослідження: зібрати якнайбільше інформації з цієї проблеми з допомогою соціологічного опитування.

4. 4. Об'єкт дослідження.

4.1. Молодь у віці 15 – 23 року.

5. 5. Предмет дослідження.

5.1. Шкідливі звички (алкоголь, наркотики, куріння)

6. 6. Гіпотеза дослідження.

6.1. Я вважаю, що ці шкідливі звички глибоко укоренилися серед молоді. Більшість випадків споживання шкідливих речей молодиками пов'язані з метою підвищити свій настрій,або статус і причиною, через яку вони вперше почали їх вживати (спиртні напої, сигарети, наркотики) є виникнення бажання спробувати.

6.2. На думку, негативні наслідки, яких зазнають ці пороки, надають, передусім, шкоду здоров'ю.

7. 7.Результати дослідження.

7.1. У моєму дослідженні генеральної сукупністю є вся молодь віком від 15 до 23 років. Вибіркова сукупність дорівнює 30 людина : 20 чоловік. статі та 10 дружин.

7.2. Я доводжу вибіркове дослідження з допомогою анкетування і претендую на велику репрезентативність даних. Згаданою дослідженням хочу звернути увагу на цю проблему.

8. Анкетування

8.1. 1. Ви вживаєте алкоголь? а) так б) ні

8.2. 2. Із якою метою ви вживаєте спиртні напої? (можливі кілька варіантів відповідей) а) щоб зняти напругу (стрес) б) щоби підвищити свой настрій в) аби підтримати компанію р) ваш варіант відповіді

8.3. 3. Чи завжди Можете відмовитися від пропозиції випити? а) так б) ні

8.3.1. 4. З якою частотою Ви вживаєте спиртні напої? а) щодня б) трохи більше ніж тричі на тиждень в)не більше ніж двічі на місяць

8.4. 1. Ви КУРИТЕ? а) так б) ні

8.5. 1. Споживали ви коли-небудь наркотики? а) так б) ні

8.6. Кількість ВИКУРЕНИХ Вами сигарет? а) 1-10 сигарет щодня б) 10-20 сигарет щодня в)на більш пачки щодня

8.6.1. 2. З якою метою? А) бажання нових відчуттів б) під впливом іншим людям в)ваш варіант відповіді

8.7. Унаслідок чого Ви почали курити? (можливі кілька варіантів відповідей) а) бажання подорослішати б) вплив компанії в) хотів спробувати

8.7.1. 2. З якою метою? А) бажання нових відчуттів б) під впливом іншим людям в)ваш варіант відповіді

8.8. З якого віку Ви почали курити? а)з 8-12 років б)з 12-16 років в) із 16-го –20 років г) після 20 років

8.8.1. Open the Theme menu from the bottom of your map editor to change your map theme

8.8.2. Create a presentation of your mind map by clicking the presentation icon in the bottom left corner of your screen

8.8.2.1. Simply hold down COMMAND i.e. CTRL and Click & Drag to create a slide for one or multiple topics

8.8.2.2. Set transitions for your slides

8.8.2.3. Click "Start Slideshow" to view your presentation

8.8.3. Open the Sharing Settings from the bottom of your map editor to share the map with a friend or publish it to the web

8.8.3.1. You can share your map with anyone via email

8.8.3.2. You can publish your map and enable anyone with an internet access to find it

8.8.3.3. You can embed your map on a blog or website

9. Результати дослідження

9.1. Аналізуючи результати свого дослідження, я зробила такі висновки: - Моя гіпотеза - про те, що ці шкідливі звички глибоко укоренилися серед молоді, виявилася правильною. Більшість чоловіків піддаються данним шкідливих звичок, зокрема: алкоголю піддаються 100% чоловіків, і 80% жінок курінню піддаються 75% чоловіків, і 30% жінок. Що ж до наркотиків, але серед наших респондентів наркоманів не виявлено, та більшість хоча колись пробували наркотики (80% чоловіків, 30% жінок).

9.2. Основною метою споживання спиртних напоїв, наркотиків є підвищення настрою. Моя гіпотеза, згідно, з якою основною причиною вживання вперше цих речовин є виникнення бажання спробувати, не підтвердилася. Цією причиною є вплив компаній.

9.3. Ступінь залежність від алкоголю і цигарок показано такими показниками: від алкоголю – щодня вживають спиртні напої 37% чоловіків і жінок. • трохи більше трьох разів на тиждень – 80% чоловіків, і 30% жінок. • трохи більше трьох разів кожного місяця – 90% чоловіків, і 70% жінок

9.4. від сигарет - щодня выкурюється 1-10 сигарет 20% чоловіків, і 66.7% жінок. • щодня выкурюється 10-20 сигарет 83.3% чоловіків, і 73.3% жінок. • щодня выкурюється більше пачки 28.7% чоловіків, і 17% жінок.

9.5. - Як і передбачалося раніше, більшість респондентів висловили думку, основним негативним наслідком цих звичок є шкода здоров'ю.