Poszczególne właściwości wyrobów papierowych?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Poszczególne właściwości wyrobów papierowych? by Mind Map: Poszczególne właściwości wyrobów papierowych?

1. Właściwości optyczne papieru

1.1. Zależy od nich:

1.1.1. kontrastowość

1.1.2. jakość

1.1.3. zewnetrzy wygląd druku

1.2. Określają:

1.2.1. zdolność do odbijania światła

1.2.2. przepuszczania światła

1.2.3. pochłaniania światła

1.3. Zależą od:

1.3.1. składników wytworów paierniczych

1.3.2. struktury wewnętrznej wytworów paierniczych

1.3.3. powierzchniowej wytworów paierniczych

1.4. Do najważniejszych właściwości optycznych należą:

1.4.1. białość

1.4.2. barwa

1.4.3. połysk

1.4.4. nieprzezroczycstość

2. Właściwości hydrofobowe i hydrofilowe

2.1. Określają:

2.1.1. zachowanie się papieru pod działaniem wilgoci i wody oraz innych cieczy organicznych

2.2. Do najważniejszych właściwości w tej grupie zaliczamy:

2.2.1. wilgotność bezwzględna

2.2.2. wilgotność względna

2.2.3. stopień zaklejenia

2.2.4. chłonność powierzchniową

2.2.5. wodotrwałość

2.2.6. wodoodporność

3. właściwości chemiczne

3.1. dla papierów stosowanych do drukowania największe znaczenie ma tutaj: odczyn pH powierzchni, odczyn pH wyciągu wodnego oraz zawartość popiołu,

4. Koniec

5. Właściwości strukturalno-wymiarowe

5.1. Określają:

5.1.1. krztałt papieru

5.1.2. strukturę papieru

5.1.3. wymiary papieru

5.1.4. masę papieru

5.2. Do najważniejszych właściwości w tej grupie należą:

5.2.1. gramatura papieru

5.2.2. grubość papieru

5.2.3. wolumen

5.2.4. wymiary arkusza

5.2.5. prostokątność arkusza

5.2.6. stabilność wymiarowa

5.2.7. gładkość papieru

5.2.8. przezroczyste papieru

5.2.9. spoistość powierzchni

5.2.10. zanieczyszczenia powierzchni

5.2.11. anizotropia papieru

6. Właściwości wytrzymałościowe

6.1. Określają:

6.1.1. wytrzymałość wyrobu na działanie sił zewnętrznych

6.2. Najważniejsze właściwości wytrzymałościowe to:

6.2.1. obciążenie zrywające

6.2.2. rozciągliwość

6.2.3. odporność na przedarcie

6.2.4. odporność na naderwanie

6.2.5. odporność na zaginanie

6.2.6. odporność na łamanie

6.2.7. twardość

6.2.8. ściśliwość

6.2.9. sztywność

6.2.10. miękkość

7. właściwości specjalne

7.1. zalicza się do nich:

7.1.1. odporność na starzenie

7.1.2. skłonność do pylenia

7.1.3. skłonność do elektryzowania się

7.1.4. długotrwałość

7.1.5. przyjmowanie farby drukowej

7.1.6. zadrukowalność