Veřejná ekonomika a správa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Veřejná ekonomika a správa by Mind Map: Veřejná ekonomika a správa

1. veřejný sektor

1.1. veřejné finance

1.1.1. rozpočty

1.1.2. účetnictví

1.2. státní správa

1.3. samospráva

1.4. neziskové organizace

1.4.1. veřejné neziskové organizacce

1.4.2. soukromé neziskové organizace

2. katedra veřejné ekonomie

2.1. studijní programy

2.1.1. hospodářská politika a správa

2.2. studijní obory

2.2.1. veřejná ekonomika a správa

2.2.2. Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací

2.3. vedoucí katedry

2.3.1. doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

3. akce Q

3.1. vědecké semináře

3.1.1. Mezinárodní vědecký seminář CURRENT TRENDS IN PUBLIC SECTOR RESEARCH

3.2. akce pro studenty

3.2.1. neformální setkání studentů KVE

3.2.2. na kávu či čaj s doktorandy Q

4. výzkum

4.1. projekty

4.1.1. Revize teorií neziskového sektoru jako východisko formulace veřejné politiky vůči neziskovému sektoru.

4.1.2. Motivace ekonomického chování neziskových organizací – příspěvek k ekonomické teorii neziskového sektoru.

4.1.3. Implementace nových nástrojů řízení veřejných výdajů na regionální úrovni ČR.

4.2. vědecká činnost

4.2.1. informovanost

4.2.2. efektivnost veřejného sektoru

5. osobnosti veřejné ekonomie

5.1. osobnosti ČR

5.1.1. doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.

5.1.2. Jaroslav Rektořík

5.1.3. Prof. PhDr. Martin Potůček

5.2. zahraniční osobnosti

5.2.1. Richard Abel a Peggy Musgrave

5.2.2. Joseph Stiglitz