Podniková ekonomie a management

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Podniková ekonomie a management by Mind Map: Podniková ekonomie a management

1. Akce

1.1. Fakulta

1.1.1. Stáže

1.1.1.1. Zahraniční

1.1.1.2. Domácí

1.1.2. Erasmus

1.1.3. Odborné přednášky

1.2. Spolky

1.2.1. Klub Investorů

1.2.1.1. Workshopy

1.2.1.2. Přednášky

1.2.2. Students & Co.

1.2.2.1. Workshopy

1.2.2.2. Přednášky

1.2.3. MUNIE

2. Osobnosti

2.1. Zahraniční

2.1.1. George Mankiw

2.1.2. Adam Smith

2.1.3. Gregory Mankiw

2.2. Domácí

2.2.1. Tomáš Baťa

2.2.2. František Mrázek

3. Uplatnění

3.1. Podniky

3.1.1. Ekonomie

3.1.1.1. Vedoucí ekonomického oddělení

3.1.1.2. Zástupce vedoucího

3.1.1.3. Ekonom

3.1.2. Management

3.1.2.1. Vedoucí řízení podniku

3.1.2.2. Zástupce řízení podniku

3.1.2.3. Vedoucí určitých oddělení

3.1.2.4. asistentů vrcholových řídících pracovníků podniku

3.2. OSVČ

3.2.1. analytici

3.2.2. projektanti systémů řízení podniků

3.2.3. ekonomicko-organizační poradci

4. Oblast vědy

4.1. Ekonomie

4.1.1. Mikroekonomie

4.1.2. Makroekonomie

4.2. Management

4.2.1. Mezinárodní management

4.2.2. Finanční management

4.2.2.1. Daňový systém

4.2.2.2. Controlling

4.2.3. Provozní management

5. Pracoviště

5.1. Zahraniční

5.1.1. Univerzity v programu Erasmus

5.1.2. Univerzity v programu zahraničních stáží

5.2. Domácí

5.2.1. Ekonomická fakulta

5.2.2. Právnická fakulta

5.2.3. Fakult sportovních studií

5.2.4. Filozofická fakulta