Treårskrigen

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Treårskrigen by Mind Map: Treårskrigen

1. Preussen griber ind

1.1. Preussiske tropper

1.2. den danske hær trak sig tilbage til jylland

2. Revolution

2.1. Flertal ønskede demokrati.

2.2. Orla Lehman

2.3. Frederik 7.

2.4. Danmark og Slesvig

3. Krigen bryder ud

3.1. Forhandlinger mellem danske og slesvig- holstenske politikere.

3.2. Danske hær

3.3. Oprør

3.3.1. Included

3.3.2. Included

3.3.3. Excluded

4. Helstaten

4.1. Enevælde

4.1.1. Project specifications

4.1.2. End User requirements

4.1.3. Action points sign-off

4.2. Det Tyske forbund

4.2.1. Define actions as necessary

5. Hertugdømmerne

5.1. Dansksindet og Tysksindet

5.2. Tysk flertal

5.3. Holsten var overvejende tysk

6. Slaget ved Isted

6.1. Rusland, England og Frankrig hjalp Danmark

6.1.1. Dependencies

6.1.2. Milestones

6.2. Dette blev krigens blodigste slag

6.2.1. Schedule

6.2.2. Budget