ANIMALS VERTEBRATS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ANIMALS VERTEBRATS by Mind Map: ANIMALS VERTEBRATS

1. Mamífers

1.1. 3 tipus

1.1.1. Terrestres

1.1.2. Aquàtics

1.1.3. Aèris

1.2. Tenen pels

1.3. Vivípars

1.4. Beuen llet

2. Aus

2.1. Plomes

2.2. Neixen d'ous

3. Peixos

3.1. Escames

3.2. Aletes

3.3. Branquies

4. Amfíbis

4.1. Neixen al aigua i respiren per branquies

4.2. Adults: viuen a la terra i no respiren branquies

5. Rèptils

5.1. Escames

5.2. Sang freda

5.3. Naixen d'ous

5.4. Alguns no tenen potes (serps)