SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SUMBANGAN TAMADUN ISLAM by Mind Map: SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

1. ILMU PENGETAHUAN -Berkaitan dengan perintah menuntut ilmu. Daripada al-Quran umat Islam telah mengembangkan ilmu-ilmu tradisi seperti tafsir, hadis dan fiqah serta ilmu-ilmu moden

2. POLITIK -Memperkenalkan suatu sistem pemerintahan yang menentang kezaliman dan menegakkan keadilan. Kuasa dan kepimpinan politik adalah amanah

3. EKONOMI -Memperkenalkan sistem ekonomi yang berteraskan keadilan, mengharamkan riba dan segala bentuk penindasan

4. AKIDAH TAUHID -Islam telah membebaskan manusia daripada sebarang bentuk perhambaan dan penyembahan sesama makhluk kepada pengabdian dan penyembahan kepada Allah swt

5. KESENIAN -Al-Quran membawa pengaruh yang besar dalam perkembangan seni, termasuklah seni bahasa dan tulisan, kesusasteraan, seni bina dan seni ukur, seni muzik dan lagu

6. SOSIAL -Memperkenalkan prinsip sosial yang berteraskan keadilan, persamaan, kehormatan dan kemuliaan insan