Hva vi tror om Gud

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hva vi tror om Gud by Mind Map: Hva vi tror om Gud

1. "Vesen"

1.1. Hvordan Gud er

1.1.1. Til i egen kraft

1.1.2. Evig

1.1.3. Allmektig

1.1.4. Allvitende

1.1.5. Allestedsnærverende

1.2. Handling av en

1.2.1. Alle delaktig i

2. "Personer"

2.1. Individ

2.1.1. Bevissthet

2.1.1.1. Selvstendig jeg

2.1.2. Forholder seg

2.1.2.1. Andre

2.2. Ikke

2.2.1. Bare kraft

2.2.1.1. Den hellige ånd

2.2.1.1.1. Apg 5:3-4

3. Lik og ulik menneske

3.1. Forskjellig

3.1.1. Eneste verdig

3.1.1.1. Tilbedelse

3.1.2. Enestående

3.1.2.1. Opphøyet

3.1.2.2. Evig

3.1.2.3. Allestedsnærende

3.1.2.4. Alltmektig

3.1.2.5. Hellig

3.1.3. God/kjærlig

3.1.3.1. Absolutt forstand

3.1.4. Guds ord

3.1.4.1. Sant/fullkomment

3.1.4.1.1. Fullt pålitelig

3.2. Likhet

3.2.1. Relatere

3.2.1.1. Bevisst fellesskap

3.2.1.1.1. Forhold oss til

3.2.1.1.2. Kan tale Gud

3.2.1.2. Språket

3.2.1.2.1. Grunnleggene forholde

3.2.1.2.2. Grense

3.2.2. Reagere

3.2.2.1. Sørge

3.2.2.2. Gråte

3.2.2.3. Glede

3.2.2.4. Bli vred

4. "Egenskaper"

4.1. Forbehold

4.1.1. Ikke forenkle

4.1.1.1. Viss referanse det skapte

4.2. Uforanderlig

4.2.1. Ulikt oss

4.3. Godhet

4.3.1. Kjærlighet

4.3.1.1. Moderne msk

4.3.1.1.1. Bare dette!

4.3.2. Også

4.3.2.1. Hellig

4.3.2.2. Rettferdig

4.3.3. Ikke godta

4.3.3.1. Mot hans vilje

4.4. Allmektig

4.4.1. Hva han vil

4.4.1.1. Begrenses

4.4.1.1.1. Ikke andre!

4.4.2. Ondskap/Lidelse?