Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Carbó by Mind Map: Carbó

1. Ús

1.1. Es fa servir principalment com a combustible fòssil pel seu elevat poder calorífic gràcies al fet que té un contingut majoritari de carboni.

1.1.1. Aquiun gràfic de en que s'utilitza el carbó

2. Problemes

2.1. Com altres combustibles fòssils, el carbó, en cremar, emet sobretot a l'aire diòxid de carboni, la seva extracció es fa augmentar el radó radiactiu de l'aire i, segons com es faci, es pot contaminar el sòl i l'aigua per les aigües residuals no convenientment tractades.

2.1.1. Un dels problemes es lacrema del carbó

3. Conseqüencies

3.1. Que contamina bastant, perque emet dioxid de carboni i sofre.

3.1.1. Actualment es fan servir diverses tècniques de desulfuració (disminució del diòxid de sofre) dels gasos de combustió del carbó, que es poden classificar en dos grans tipus, la desulfuració per via humida i la desulfuració per via seca.

3.1.1.1. Una de les conseqüencies es la contaminació

4. Llocs

4.1. Aquesta es la producció mundial del carbó

5. Obtenció

5.1. Per l'obtenció del carbó existeixen diferents tipus de mines de extracció donada la sitiuació de la reserva carbonífera:

5.1.1. Mines de pou: quan els depòsits de carbó están molt profunds en la terra, s'excava un pou vertical fins arribar al dipòsit. S'utilitzen elevadors per extraure els minerals.

5.1.1.1. Mines de galeria: quan el dipòsit aflora la superfície (en la vessant d'una muntanya, normalment) es pot entrar directament al dipòsit per extreure el carbó.

5.1.1.1.1. Mines en declivi : s'utilitza aquest mètode quan els dipòsits de carbó es troben en profunditats més moderades . S'arriba al dipòsit mitjançant una galeria inclinada .