Matèria FOL en cicles formatius, batxillerat i FPI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Matèria FOL en cicles formatius, batxillerat i FPI by Mind Map: Matèria FOL en cicles formatius, batxillerat i FPI

1. LOGSE incorpora al Grau Superior part d'economia que no contempla el Grau mitjà

2. Increment de l'horari (LOGSE-LOE) passa de 66 a 96 hores

3. Diferències entre FOL a LOGSE i LOE: nomenclatura (unitats de competència/unitats formatives) , distribució i continguts nous.

4. Semblances Fol a LOGSE i LOE: definició de competències generals de cicle, continguts similars, crèdits equivalen a mòduls

5. Unitats formatives LOE : Incorporació al treball i prevenció i riscs laborals.

6. Requisits accés GM: prova accés o PAU, graduat ESO o equivalent, títol oficial superiors als anteriors, superació curs formació especific.

7. Requisits accés GS: superació prova d'accés, PAU >25 o 45 anys, superació curs especific, tenir títol de batxillerat, tècnic especialista, títol oficial superior als anteriors.

8. FOL al batxillerat: no es contempla en una àrea especifica sinó que es troba en matèries comunes de totes les modalitats i en optatives dissenyades pel centre.