Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tamadun Melayu by Mind Map: Tamadun Melayu

1. Asas-asas Pembentukan

1.1. -Penguasaan perdagangan

1.2. - Tamadun Islam selepas kedatangan Islam

1.3. - Pembentukan Empayar Melayu sebelum Islam

2. Pencapaian

2.1. -Sains & Teknologi

2.2. - Kesenian

2.3. - Persuiratan

3. Pandangan Semesta

3.1. - Akidah Islam

3.2. - Memuliakan yang tua

3.3. - Berpegang teguh kepada adat

3.4. - Mengutamakan silaturahim & hubungan kekeluargaan

3.5. - Saling menghormati

3.6. - Bertimbang rasa

3.7. - Meraikan tetamu

3.8. - Sopan santun & berbudi bahasa

3.9. - Muafakat serta mesra

3.10. - Bergotong- royong