Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

2. politikas principi by Mind Map: 2. politikas principi
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

2. politikas principi

2.1. pēctecība

2.2. divvirzienu komunikācija

elektroniska referendumu sistēma

visi būtiskie jautājumi tiek apspriesti

priekšvēlēšanu reklāmas aizliegt

debates internetā un soc.tīklos

2.3. par katru bērnu - balss

2.4. par nepiedalīšanos vēlēšanās - soda nauda

2.5 aizliegta jebkāda apmaksāta politiska reklāma

kriminālatbildība

atbildīgie

2.6. interneta balsošana

nākamajās

Saeimas vēlēšanās

pašvaldību vēlēšanās

referendumā

Ierosinājumi

deputātiem 1x nedēļā videokonferences