2. politikas principi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
2. politikas principi by Mind Map: 2. politikas principi

1. 2.1. pēctecība

2. 2.2. divvirzienu komunikācija

2.1. elektroniska referendumu sistēma

2.2. visi būtiskie jautājumi tiek apspriesti

2.3. priekšvēlēšanu reklāmas aizliegt

2.4. debates internetā un soc.tīklos

3. 2.3. par katru bērnu - balss

4. 2.4. par nepiedalīšanos vēlēšanās - soda nauda

5. 2.5 aizliegta jebkāda apmaksāta politiska reklāma

5.1. kriminālatbildība

5.2. atbildīgie

5.2.1. pasūtītājs

5.2.2. izpildītājs

6. 2.6. interneta balsošana

6.1. nākamajās

6.2. Saeimas vēlēšanās

6.3. pašvaldību vēlēšanās

6.4. referendumā

7. Ierosinājumi

7.1. deputātiem 1x nedēļā videokonferences

7.1.1. nopietni komentārs