Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

5. Uzņēmējdarbības vide by Mind Map: 5. Uzņēmējdarbības vide
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

5. Uzņēmējdarbības vide

5.1. nodrošinātība

5.2. progresīvais nodoklis

palielināts neapliekamais minimums

samazināta nodokļa likme

turīgākajiem jāsolidarizējas

5.3. Līdz 30tk nereģistrēties kā PVN maksātājam

5.4. aizliegt uzņēmumiem ar valsts kapitālu veikt darījumus ar uzņēmumiem no zemu nodokļu zonām

Firmām, kas veic darījumus ar šādām firmām, aizliegt piedalīties iepirkumu konkursos

5.5. vajadzīgs jauns maksātnespējas likums

process jābeidz gada laikā

kredītņēmējus pēc iespējas ātrāk jāatgriež ekonomiski aktīvā dzīvē

5.6. jānosaka, ka saistības nevar pārsniegt ķīlas vērtību

5.7. stingrāk jākontrolē nebanku sektora kredītiestādes

5.8. Cietumi jāpārtaisa par rūpnīcām

5.9. Nodokļu atlaides mazajiem veikaliem

5.10. Lielveikaliem - papildus nodoklis

5.11. Reklāmas ierobežojumi

5.12. Katru mēnesi - Nacionālā loterija

5.13. Radošas uzņēmējdarbības stimulēšana

5.14. Atlaides par investīcijām tehnoloģiju attīstībā

5.15. 100-latu programmai jāpiesaista privātie darba devēji

5.16. Bezdarbnieku nodarbināšanas veicināšana (soc.nod.)

vismaz uz 2 gadiem

6 mēnešus pirms līguma nedrīkst samazināt strādājošo skaitu

5.17. Jāreorganizē bezdarbnieku atbalsta sistēma

jācīnās pret nelegālo nodarbinātību

5.18. Izvedmuita neapstrādātiem dabas resursiem

ierosinājumi

vietējo produktu prioritāte veikalos

minimizēt PVD prasības

veicināt vietējo produktu prioritāti ēdināšanas uzņēmumos

papildus nodokļi pārtikai, kas vesta tālu