5. Uzņēmējdarbības vide

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
5. Uzņēmējdarbības vide by Mind Map: 5. Uzņēmējdarbības vide

1. 5.1. nodrošinātība

2. 5.2. progresīvais nodoklis

2.1. palielināts neapliekamais minimums

2.2. samazināta nodokļa likme

2.3. turīgākajiem jāsolidarizējas

3. 5.3. Līdz 30tk nereģistrēties kā PVN maksātājam

4. 5.4. aizliegt uzņēmumiem ar valsts kapitālu veikt darījumus ar uzņēmumiem no zemu nodokļu zonām

4.1. Firmām, kas veic darījumus ar šādām firmām, aizliegt piedalīties iepirkumu konkursos

5. 5.5. vajadzīgs jauns maksātnespējas likums

5.1. process jābeidz gada laikā

5.2. kredītņēmējus pēc iespējas ātrāk jāatgriež ekonomiski aktīvā dzīvē

6. 5.6. jānosaka, ka saistības nevar pārsniegt ķīlas vērtību

7. 5.7. stingrāk jākontrolē nebanku sektora kredītiestādes

8. 5.8. Cietumi jāpārtaisa par rūpnīcām

9. 5.9. Nodokļu atlaides mazajiem veikaliem

10. 5.10. Lielveikaliem - papildus nodoklis

11. 5.11. Reklāmas ierobežojumi

12. 5.12. Katru mēnesi - Nacionālā loterija

13. 5.13. Radošas uzņēmējdarbības stimulēšana

14. 5.14. Atlaides par investīcijām tehnoloģiju attīstībā

15. 5.15. 100-latu programmai jāpiesaista privātie darba devēji

16. 5.16. Bezdarbnieku nodarbināšanas veicināšana (soc.nod.)

16.1. vismaz uz 2 gadiem

16.2. 6 mēnešus pirms līguma nedrīkst samazināt strādājošo skaitu

17. 5.17. Jāreorganizē bezdarbnieku atbalsta sistēma

17.1. jācīnās pret nelegālo nodarbinātību

18. 5.18. Izvedmuita neapstrādātiem dabas resursiem

19. ierosinājumi

19.1. vietējo produktu prioritāte veikalos

19.1.1. Anša Jurģa Stabinga komentārs

19.2. minimizēt PVD prasības

19.2.1. ražotājs atbild kā fiziska persona

19.3. veicināt vietējo produktu prioritāti ēdināšanas uzņēmumos

19.4. papildus nodokļi pārtikai, kas vesta tālu