Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

6. MK reforma by Mind Map: 6. MK reforma
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

6. MK reforma

6.1.2. Visas ministrijas jāapvieno MK

Ministri tikai plāno

Izpildfunkcijas tiek nodotas aģentūrām

6.2. Ministru posteņus nevajadzētu ieņemt tiem, kas bijuši pēdējo 8 gadu valdībās

6.3. Ar iepirkumiem nodarbojas tikai Iepirkumu aģentūra

6.4. Budžets jāveido uz 5 gadiem

6.5. Valsts uzņēmumu padomes jālikvidē

6.6. Ministru posteņiem - starptautisks konkurss

6.7. Deputātu atbildība

aizliegts darba vietā uzturēties alkohola reibumā

pēc 3 reizēm zaudē mandātu

ja pieķerts braucot reibumā, zaudē mandātu

politiskās pārliecības mainīšanas ierobežojumi

Izstājoties no partijas, kuras sastāvā deputāts tika ievēlēts, automātiski tas zaudē savu vietu parlamentā, nesaņemot kopmensācijas un zaudējot amatus, ko ieguvis darbojoties parlamentā.

Melošanas ierobežošanas likums

Ja deputāts vai vēlēta amatpersona ir publiski atkārtoti melojusi 5 reizes, un to iespējams pierādīt ar publiski pieejamiem faktiem, tad 10% vēlētāji ir tiesīgi pieprasīt tā demisiju pamatojoties uz uzticības zaudēšanu. Savukārt, ja deputāts kādu būtisku apsvērumu dēļ negrib izpaust ziņas, bet sabiedrība/mediji to pieprasa, tad deputāts ir tiesīgs izklāstīt Satversmes tiesnešu kolēģijai šos faktus, un tā izvērtē un dod atzinumu, vai deputāts drīkst neabildēt un tas netiks uzskatīts par melošanu vai izvairīšanos no atbildības.

6.8.Valsts un valsts iestāžu tēriņi būs publicēti internetā

6.8.1. t.sk. valsts sektorā strādājošo algas

6.9. VID drīkst iesaldēt bankas kontus tikai ar tiesas lēmumu

Ministra vietnieku apstiprina kopā ar ministru. Aizvietošana ministrs-ministru nav pieļaujama (nekompetence).

Zaudējot amatu neuzticības balsojumā, ministri nesaņem kompensācijas.

Jebkura projekta tipa iniciatīva, kura kopā izmaksā vairāk kā 1% valsts gada budžeta, jāapstiprina referendumā.