Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

12. nodokļu sistēma by Mind Map: 12. nodokļu sistēma
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

12. nodokļu sistēma

12.1 jāveido solidāra sabiedrība un liels vidusslānis

12.2. jāveicina dzimstība

Progresīvais NĪ nodoklis pēc īpašumu skaita

nodoklis = īpašumu kadastrālo vērtību summa * īpašumu skaits kāpināts (0.18 * īpašumu skaits) (piemēro visiem īpašumiem uzreiz, summējot īpašumu kadastrālās vērtības un izrēķinot nodokļa maksājumu) Īpašumu skaits vienlaicīgi Nodokļa apmērs  (relatīvais nodoklis) (piemēro visiem īpašumiem uzreiz) 1 īpašums 0,4% (0.4%) 2 īpašumi 1,28% (0.64%) 3 īpašumi 1,81% (0.60%) 4 īpašumi 2,71% ( 0.67%) 5 īpašumi 4,26% (1.06%) 6 īpašumi 6,92% (1.15%) 7 īpašumi 11,61% ( 1.65%) 8 īpašumi 19,97% ( 2.49%) 9 īpašumi 35,15 % ( 3.9%) 10 īpašumi 63,1% (6.31%) 11 īpašumi 80% (7.27%) Nodokļa bāze ir kadastrālā īpašumu vērtība, bet nodokli rēķina visiem īpašumiem reizi mēnesī, dalot summu ar 12 (lai nevarētu viegli izvairīties pārdodot īpašumu īsi pirms nodokļa aprēķināšanas). Nevar pārdot īpašumu ar nodokļa parādu. Aprēķināto rēķinu piesūta reizi ceturksnī. Progresīvo īpašuma nodokli neattiecina uz īpašumiem kuri tiek atsavināti bankrota gadījumā, bet attiecina tad, ja īpašumu nopērk izsolē Bankas meitas uzņēmums-apsaimniekotājs. Progresīvo nodokli piemēro īpašumam kredītņēmējam nevis Bankai (juridiski banka skaitās īpašnieks līdz kredītņēmējs nesamaksā parādu).

Progresīvā nodeva NĪ pēc pārdošanas reizes 3 gadu laikā

Lai nenotiktu lavīnveida spekulācijas (bremzētu jauna NĪ burbuļa pūšanu), tad pirkuma brīdī konkrētam īpašumam laikā piemēro progresīvu spekulācijas nodevu ar limitu 25% no darījuma cenas pēc formulas, ja īpašums tiek atkārtoti pārdots 3 gadu laikā [uz pārdošanas momentu skatās, vai īpašums pēdējos 3 gadus ir mainījis īpašnieku]: nodeva = cena * (pārdošanas reize kāpināts (0,3 reiz pārdošanas reize)), limits 25% Pārdošanas reize (3 gadu vēsture) Nodeva 1 reize 1% 2 reize 1.52% 3 reize 2.69% 4 reize 11.18% 5 un vairāk reizes 25.00% Šādu darījumu uzskaita katram īpašumam (jau tagad dati ir zemesgrāmatā). Šāda shēma izslēdz īstermiņa spekulācijas, bet normalizē īpašuma apriti un nonākšanu pa tiešo gala patērētājam bez starpniekiem. Uz bankām šos nodokļus neattiecina tikai gadījumā ja īpašums ir konfiscēts bankrota procesā, bet attiecina ja sāk tirgot citām finanšu vai investīciju struktūrām.