vattenkraftverk:

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
vattenkraftverk: by Mind Map: vattenkraftverk:

1. Elframställning/elproduktion:

1.1. elproduktionen i ett vattenkraftverk sker då vatten strömmar genom kraftverkets turbiner som börjar snurra. Den snurrande turbinen driver en generator som omvandlar energin i vattnet till el. Avgörande för hur mycket el som kan produceras är hur stor fallhöjden är. Och hur mycket vatten som passerar turbinen.

2. kostnader:

2.1. billigt att bygga

2.2. elen är billig

3. hur sker distributionen till hushållen?:

3.1. bild på sidan: http://www.bjerke-energi.se/wp-content/uploads/2013/02/så-distribueras-el-2.jpg

4. miljö:

4.1. negativ

4.1.1. förändrar djurlivet både i vattnet och på land

4.1.2. påverkar miljön när ett vattenkraftverk byggs

4.2. positiv

4.2.1. nästan helt miljövänlig

4.2.2. inga utsläpp

5. Risker:

5.1. dammen kan brista