Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Izglītība (KO, AP, 2010.0816) by Mind Map: Izglītība (KO, AP,
2010.0816)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Izglītība (KO, AP, 2010.0816)

jautājumi

Ekonomistu apvienība 2010

vidējā proftehniskā izglītība ir gandrīz iznīkusi

lauksaimniecības izglītība

tūrisms, jauno auto apkopes speciālisti

ja viss notiek Rīgā un pieRīgā, tad jānodrošina izdzīvošana

Studentu padome

1. izglītības prioritāte, pirmajā pieciniekā

2. piecas prioritārās jomas, prioritāra ir izcilība, nevis joma, jābūt līdzsvaram

3. Augstākās izglītības likums, Jādiskutē

4. kas ir iekšējā/ārējā kvalitāte?

9.Kāda ir nostāja stipendiju sadales principos?, pēc sekmēm, nejaucam soc. un izgl. problēmas

10.transporta kompensācijas, jānoskaidro, no kurienes to kompensē

11.vienota studentu apliecība, vienots studentu reģistrs, apliecības varētu būt dažādās formās

12.veselības apdrošināšanas individuāliem studentiem, neobligāta apdrošināšana ir ok, obligātā apdrošināšana - vīzija nav skaidra

13. izglītības eksports, šobrīd mēs nespējam eksportēt, jāsakārto iekšējā virtuve

14.mūžizglītība

15. sadarbība, līgumus neslēdzam, sadarboties varam un gribam

Nedzirdīgo biedrība

integrācija

IT izglītībā

elektroniskie mācību līdzekļi

DZM projekts, http://www.dzm.lv/skoleniem/macies_pats_10-12.klasei, 18.08 - prezentācija, vāja kvalitāte, uzdevumi nav parametrizējami, darba lapas?, projekta kvalitātes kritēriji?, piedalās ministrijas cilvēki, interešu konflikts, piedalās eksāmenu darbu gatavošanā

RTU Ortus, wiki, lekciju materiāli, eksāmenu darbi un atbildes, lieto visi pasniedzēji

RSU sistēma, neizrunājām, ķīmijas programmu samazinās

E-klase

plusi, optimizē skolotāju darbu

mīnusi, laukos vecāki nevar atļauties maksas pakalpojumus, varbūt nav īstajā laikā

tālmācība

testi, jābūt noilgumam

mācību materiāli

nevar aizstāt bakalaura izglītību, vajadzīgs personisks kontakts ar nozares guru

izglītības organizācija

augstskolu apvienošana

būtu izdevīgi, izdevīgāk darbiniekiem, apvienoti resursi

mācībspēki nav ieinteresēti

ES struktūrfondu apguve

piemērs - ķīmijas klases, visas skolas aprīkotas, nav taisnība, nav normatīvu (drošībai), skolotājs parakstās par atbildību, nekvalificēts laborants, no malas neņems

skolotāju pietiekamība

matemātiķus nevajag

ķīmiķiem tuvojas paaudžu maiņa

fiziķi - daudzi ir pārkvalificējušies

kvalitātes mērījumi

pasniedzēju kvalifikācija, kursi ķeksīša dēļ

nav skaidrs, kāds no tā labums studentam

aktuālie jautājumi

ticības mācība skolās

Baznīca ir šķirta no valsts

varētu būt ētika, bet

personīgā piemēra nozīme, citādi nekādai ētikai nav nozīmes

vardarbība skolās

laukos, par daudz sociālo problēmu

pilsētā?

jāapskatās VK atzinumi par izglītības sistēmu

vecumi

pirmsskolas, jāņem vērā briedums, interešu izglītība- jābūt mecenātismam