Izglītība (KO, AP, 2010.0816)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Izglītība (KO, AP, 2010.0816) by Mind Map: Izglītība (KO, AP, 2010.0816)

1. jautājumi

1.1. Ekonomistu apvienība 2010

1.1.1. vidējā proftehniskā izglītība ir gandrīz iznīkusi

1.1.2. lauksaimniecības izglītība

1.1.3. tūrisms, jauno auto apkopes speciālisti

1.1.4. ja viss notiek Rīgā un pieRīgā, tad jānodrošina izdzīvošana

1.2. Studentu padome

1.2.1. 1. izglītības prioritāte

1.2.1.1. pirmajā pieciniekā

1.2.2. 2. piecas prioritārās jomas

1.2.2.1. prioritāra ir izcilība, nevis joma

1.2.2.2. jābūt līdzsvaram

1.2.3. 3. Augstākās izglītības likums

1.2.3.1. Jādiskutē

1.2.4. 4. kas ir iekšējā/ārējā kvalitāte?

1.2.5. 9.Kāda ir nostāja stipendiju sadales principos?

1.2.5.1. pēc sekmēm

1.2.5.2. nejaucam soc. un izgl. problēmas

1.2.6. 10.transporta kompensācijas

1.2.6.1. jānoskaidro, no kurienes to kompensē

1.2.7. 11.vienota studentu apliecība

1.2.7.1. vienots studentu reģistrs

1.2.7.2. apliecības varētu būt dažādās formās

1.2.8. 12.veselības apdrošināšanas individuāliem studentiem

1.2.8.1. neobligāta apdrošināšana ir ok

1.2.8.2. obligātā apdrošināšana - vīzija nav skaidra

1.2.9. 13. izglītības eksports

1.2.9.1. šobrīd mēs nespējam eksportēt

1.2.9.2. jāsakārto iekšējā virtuve

1.2.10. 14.mūžizglītība

1.2.11. 15. sadarbība

1.2.11.1. līgumus neslēdzam

1.2.11.2. sadarboties varam un gribam

1.3. Nedzirdīgo biedrība

1.3.1. integrācija

2. IT izglītībā

2.1. elektroniskie mācību līdzekļi

2.1.1. DZM projekts

2.1.1.1. http://www.dzm.lv/skoleniem/macies_pats_10-12.klasei

2.1.1.2. 18.08 - prezentācija

2.1.1.3. vāja kvalitāte

2.1.1.3.1. uzdevumi nav parametrizējami

2.1.1.3.2. darba lapas?

2.1.1.4. projekta kvalitātes kritēriji?

2.1.1.4.1. piedalās ministrijas cilvēki

2.1.2. RTU Ortus

2.1.2.1. wiki

2.1.2.2. lekciju materiāli

2.1.2.3. eksāmenu darbi un atbildes

2.1.2.4. lieto visi pasniedzēji

2.1.3. RSU sistēma

2.1.3.1. neizrunājām

2.1.3.2. ķīmijas programmu samazinās

2.2. E-klase

2.2.1. plusi

2.2.1.1. optimizē skolotāju darbu

2.2.2. mīnusi

2.2.2.1. laukos vecāki nevar atļauties maksas pakalpojumus

2.2.2.2. varbūt nav īstajā laikā

2.3. tālmācība

2.3.1. testi

2.3.1.1. jābūt noilgumam

2.3.2. mācību materiāli

2.3.3. nevar aizstāt bakalaura izglītību

2.3.3.1. vajadzīgs personisks kontakts ar nozares guru

3. izglītības organizācija

3.1. augstskolu apvienošana

3.1.1. būtu izdevīgi

3.1.1.1. izdevīgāk darbiniekiem

3.1.1.2. apvienoti resursi

3.1.2. mācībspēki nav ieinteresēti

3.2. ES struktūrfondu apguve

3.2.1. piemērs - ķīmijas klases

3.2.1.1. visas skolas aprīkotas

3.2.1.1.1. nav taisnība

3.2.1.2. nav normatīvu (drošībai)

3.2.1.2.1. skolotājs parakstās par atbildību

3.2.1.2.2. nekvalificēts laborants

3.2.1.2.3. no malas neņems

3.3. skolotāju pietiekamība

3.3.1. matemātiķus nevajag

3.3.2. ķīmiķiem tuvojas paaudžu maiņa

3.3.3. fiziķi - daudzi ir pārkvalificējušies

3.4. kvalitātes mērījumi

3.4.1. pasniedzēju kvalifikācija

3.4.1.1. kursi ķeksīša dēļ

3.4.2. nav skaidrs, kāds no tā labums studentam

4. aktuālie jautājumi

4.1. ticības mācība skolās

4.1.1. Baznīca ir šķirta no valsts

4.1.2. varētu būt ētika, bet

4.1.3. personīgā piemēra nozīme

4.1.3.1. citādi nekādai ētikai nav nozīmes

4.2. vardarbība skolās

4.2.1. laukos

4.2.1.1. par daudz sociālo problēmu

4.2.2. pilsētā?

4.3. jāapskatās VK atzinumi par izglītības sistēmu

4.4. vecumi

4.4.1. pirmsskolas

4.4.1.1. jāņem vērā briedums

4.4.1.2. interešu izglītība- jābūt mecenātismam