Univers

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Univers by Mind Map: Univers

1. es va originar per:

1.1. El Big Bang

1.2. És el model cosmològic predominant per als períodes coneguts més antics de l'Univers i la seva posterior evolució a gran escala.

2. Format per:

2.1. Sistema Solar

2.1.1. Planetes

2.1.1.1. 8 planetes

2.1.1.1.1. Interiors

2.1.1.1.2. Exteriors

2.1.2. Cossos petits del sistema solar

2.1.2.1. Cometes

2.1.2.1.1. Halley

2.1.2.2. Asteroides

2.1.2.2.1. Kuiper Ida 243

2.2. Cossos Celestials

2.2.1. Estrelles

2.2.1.1. Polar

2.2.1.2. Sol

2.2.1.3. Aldebaran

2.2.2. Constel·lacions

2.2.2.1. Properes a:

2.2.2.1.1. Ossa major

2.2.2.1.2. Ossa Menor

2.2.2.1.3. Via Làctea

2.2.3. Galàxies

2.2.3.1. Espiral

2.2.3.2. Regular

2.2.3.3. El·liptica

2.3. Exploració de l'espai a través de la conquista de la lluna

3. Satel·lits

3.1. giren al voltant de la lluna

3.1.1. Lluna

3.1.1.1. gira al voltant de:

3.1.1.1.1. Moviements