Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BIG BANG by Mind Map: BIG BANG

1. És un tipus de matèria hipotètica, de composició desconeguda, que no emet ni reflecteix prou radiació electromagnètica perquè es pugui detectar directament.

2. Univers

2.1. Estrelles, Sol, Galàxies, Planetes, Sols, Astres, Satèl·lits

3. Materia Fosca

3.1. Estrelles

3.2. És una forma hipotètica d'energia que travessa tot l'espai i que produeix una pressió negativa que origina una força gravitacional repulsiva.

4. Energia Fosca

5. Planetes Nans

5.1. Un planeta nan és un conjunt d'astres definit per una resolució aprovada per la Unió Astronòmica Internacional.

6. Nebulosa

6.1. Una nebulosa és una regió del medi interestel·lar format per gas i per pols.

7. és un astre massiu i lluminós format per plasma, que es manté en equilibri per mor de la seva pròpia gravetat, de forma semblant a l'equilibri hidrostàtic

8. Cumul

9. Una nebulosa és una regió del medi interestel·lar format per gas i per pols.

10. és un sistema ensems gravitacionalment, format per milers de milions d'estrelles, estrelles compactes, núvols de gas i pols còsmica i matèria fosca

11. Galaxies

12. Via Làctia

13. Sistema Solar

14. Mercuri, Venus, la Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà, Neptú

15. La massa principal del Sistema Solar es el Sol, amb un 99, 85%

16. El Sistema Solar te un sistema geocèntric, es a dir, tots els planetes es mouen al voltant del Sol, el qual està cituat al centre

17. Ceres, Plutó, Eris

18. Astres

19. Tots els astres estan sempre en moviment. Els planetes del nostre sistema solar tenen moviment de rotació, es a dir, giren sobre si mateixos. I aquest moviment també el du a terme la mateixa Vía Làctea.

20. Gràcies a aquest moviment denominat rotació existeixen les nits i els dies en els planetes.