VMS 9309 22/11/2015

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VMS 9309 22/11/2015 by Mind Map: VMS 9309 22/11/2015

1. Hợp đồng

2. Kết nối (KT

2.1. Internet

2.2. Đường truyền

2.3. Máy chủ

3. Dịch Vụ (kịch bản)

3.1. Gói cước

3.1.1. Chính sách KM

3.1.2. Chính sách cước

3.2. Dịch vụ

3.2.1. FunnyCall

3.2.1.1. Quà tặng âm nhạc

3.2.1.1.1. Nghe nhạc Online

3.2.1.1.2. Tặng quà

3.2.1.1.3. 0 tổng đài viên

3.2.1.2. Hộp quà tặng. Nghe quà tặng

3.2.1.3. Triệu phú mobile

3.2.1.4. Kết quả xổ số

3.2.1.5. Chính sách

3.2.1.6. Dịch vụ khác

3.2.1.7. Gặp CSKH

4. Test Case

4.1. Test kịch bản

4.2. Test trừ cước

4.3. Test lỗi

5. Phát triển

6. Chăm sóc khách hàng

6.1. Website hệ thống Potal tập trung tích hợp với VMS

6.1.1. website tích hợp để chăm sóc khác hàng

6.1.2. Hệ thống đối soát, đồng bộ CDR, tra cứu MO, MT

6.1.3. Hệ thóng theo dõi và cảnh báo sự cố

6.2. Website chính

6.3. Tài liệu vận hành hệ thống