Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

STUDIEKUNSKAP by Mind Map: STUDIEKUNSKAP
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

STUDIEKUNSKAP

Skriva

Erik, Fredrik och Niclas

Hjälpmedel

Program, MS Office, http://office.microsoft.com/sv-se/, Open office, http://www.openoffice.org/, Google doc, http://docs.google.com

Ordbok, http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx

Tillbehör, Penna, Sudd, Kulspets, Papper

Bibliotek, Referenslitteratur

Personer, Lärare, Elever, Vänner

Internet

Metoder

Formellt Skrivande, Akademiskt, Sakligt, Opersonligt, Källkritiskt, Rapport/Uppsats, Inledning, Syfte, Problemformulerin, Teori, Metod, Utredande/huvuddel, Diskussion, Slutsatser, Sammafattning, Källor, Bilagor

Informellt Skrivande, Mail, chat, SMS

Planering

Skrivregler, Grammatik

Presentation

Verktyg

Analogt, Overhead, Papper, Teater, Pjäser, Projektor, Broschyrer

Digitalt, Dator, Program, Powerpoint, Prezi, KeyNote, Excel, Word, MindMeister, Final Cut, After Effects, Publisher, Webb, Tekniker, Flash, Hemsidor, Konferenssystem, Cisco, Media, Film / Video, DVD, Youtube, Vimeo, Bild, Diabilder, Ljud, mp3, CD, Dokument, Word, Excel, PowerPoint, PDF, Mobilt, Webb, Streama, Konferenssystem, Projektor

Muntligt, Retorik, Beteende, Tal, Kroppsspråk, Tankar & åsikter

LÄSA

När man läser något gäller det att vara väldigt källkritisk och veta var personen som skrev boken står i frågan.

Lästeknik

Hur gör man för att bäst läsa en bok? Omöjligt att svara på! Alla läser böcker på sitt sätt i sin omgivning. Skiljer även på om det är kurslitteratur eller bara en roman. Man kan anteckna på ett block, stryka under i en bok. Kanske bara läsa vissa stycken eller bara "plöja" igenom en hel bok.

Planering, Kalender, Almenacka

Skumläsning

Stryka under, Anteckna

Detaljläsa

Ergonomi/Omgivning, Belysning, Störningsmoment, Komfort

Litteratur

Digital Litteratur Digital litteratur kan vara allt från E-böcker till nyhetssidor. En fördel med digital litteratur är sökning i dokument/websidor, det är betydligt lättare att hitta ett specifikt ord eller en mening. En annan fördel är ofta priset, om man köper en pdf-upplaga istället för en tryck upplaga är priset ofta betydligt lägre. Analog litteratur är allt som inte är skrivit i ettor och nollor, tryckta böcker och tidningar är alltså analog litteratur. En stor fördel med analog litteratur är att det inte är så påfrestande för ögonen.

Analogt, Böcker, Akademisk litteratur, Skönlitteratur, Tidsskrifter, Rapporter

Digitalt, E-böcker, Tidsskrifter, Dagens Nyheter, Illustrerad Vetenskap, Rapporter

Bibliotek

Biblioteket har varit en källa för litteratur och läsning i årtusenden. Tusentals böcker som samlas på ett och samma ställe. Numera finns deras litteratur både analogt och digitalt.

Stadsbiblioteket

Universitets Biblioteket

Källkritik

Det gäller att alltid vara källkritiskt mot de texter du läser. Fundera över vem som skrivit det, hur dom kom fram till det och var dom står. Se alltid till att ha mer än en källa!

Databaser

Databaser Det finns mängder med databaser på nätet. Alla med olika syften och struktur.

GoogleBooks

NE.se

Wikipedia

Diskutera

Diskutera innehåll, källkritik med vänner och lärare.

Sammarbete och Kommunikation

Skapad av: Ismail, Andreas, Daniel, Richard

Augumented Reality

layar

Arbetsfördelning

Ansvarsområden

Chef

Respekt

Planering, Schema/Planering... Ex:, Lättare att kommunicera i mindre grupper?

Mål

Jobba mot samma mål

Specifiera

Delmål

Gruppmål

Engagemang

Verktyg

Dator, Internet, Facebook, Epost, Mindmeister, Skype, MSN, Firstclass

Papper och penna

Telefoni, SMS, Samtal, MMS

TÄNKA

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Arbetsmiljö

Lugn och ro

Städat

Musik, Lugn

Bekvämt

Snacks och dricka

Estetiskt tilltalande, Fin inredning

Vilutrymme, Tupplur

Bibliotek, Stadsbiblioteket http://www.vaxjo.se/default.aspx?id=7051, Universitets Biblioteket http://lnu.se/ub

Ha kul

Planering

Kalender

Almenacka

Anteckningar, Enkelt formulerat, Mindmap

Tidsberäkna

Dator, MindMeister

Diskutera

Flexibilitet

Argumentera, Ifrågasätta

Åsikter

Fakta

Kontaktsätt, Windows Live Messenger, Skype, Videosamtal, Telefonsamtal, Facebook, FirstClass

Reflektera

Utanför lådan

Drömma

Percipiera

Logiskt tänkande