Get Started. It's Free
or sign up with your email address
STUDIEKUNSKAP by Mind Map: STUDIEKUNSKAP

1. Skriva

1.1. Hjälpmedel

1.1.1. Program

1.1.1.1. MS Office

1.1.1.1.1. http://office.microsoft.com/sv-se/

1.1.1.2. Open office

1.1.1.2.1. http://www.openoffice.org/

1.1.1.3. Google doc

1.1.1.3.1. http://docs.google.com

1.1.2. Ordbok

1.1.2.1. http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx

1.1.3. Tillbehör

1.1.3.1. Penna

1.1.3.2. Sudd

1.1.3.3. Kulspets

1.1.3.4. Papper

1.1.4. Bibliotek

1.1.4.1. Referenslitteratur

1.1.5. Personer

1.1.5.1. Lärare

1.1.5.2. Elever

1.1.5.3. Vänner

1.1.6. Internet

1.2. Metoder

1.2.1. Formellt Skrivande

1.2.1.1. Akademiskt

1.2.1.1.1. Sakligt

1.2.1.1.2. Opersonligt

1.2.1.1.3. Källkritiskt

1.2.1.1.4. Rapport/Uppsats

1.2.2. Informellt Skrivande

1.2.2.1. Mail

1.2.2.2. chat

1.2.2.3. SMS

1.2.3. Planering

1.2.4. Skrivregler

1.2.4.1. Grammatik

2. LÄSA

2.1. Lästeknik

2.1.1. Planering

2.1.1.1. Kalender

2.1.1.2. Almenacka

2.1.2. Skumläsning

2.1.3. Stryka under

2.1.3.1. Anteckna

2.1.4. Detaljläsa

2.1.5. Ergonomi/Omgivning

2.1.5.1. Belysning

2.1.5.2. Störningsmoment

2.1.5.3. Komfort

2.2. Litteratur

2.2.1. Analogt

2.2.1.1. Böcker

2.2.1.1.1. Akademisk litteratur

2.2.1.1.2. Skönlitteratur

2.2.1.2. Tidsskrifter

2.2.1.3. Rapporter

2.2.2. Digitalt

2.2.2.1. E-böcker

2.2.2.2. Tidsskrifter

2.2.2.2.1. Dagens Nyheter

2.2.2.2.2. Illustrerad Vetenskap

2.2.2.3. Rapporter

2.3. Bibliotek

2.3.1. Stadsbiblioteket

2.3.2. Universitets Biblioteket

2.4. Källkritik

2.5. Databaser

2.5.1. GoogleBooks

2.5.2. NE.se

2.5.3. Wikipedia

2.6. Diskutera

3. Sammarbete och Kommunikation

3.1. Augumented Reality

3.1.1. layar

3.2. Arbetsfördelning

3.2.1. Ansvarsområden

3.2.2. Chef

3.2.3. Respekt

3.2.4. Planering

3.2.4.1. Schema/Planering... Ex:

3.2.4.2. Lättare att kommunicera i mindre grupper?

3.3. Mål

3.3.1. Jobba mot samma mål

3.3.2. Specifiera

3.3.3. Delmål

3.3.4. Gruppmål

3.3.5. Engagemang

3.4. Verktyg

3.4.1. Dator

3.4.1.1. Internet

3.4.1.1.1. Facebook

3.4.1.1.2. Epost

3.4.1.1.3. Mindmeister

3.4.1.1.4. Skype

3.4.1.1.5. MSN

3.4.1.1.6. Firstclass

3.4.2. Papper och penna

3.4.3. Telefoni

3.4.3.1. SMS

3.4.3.2. Samtal

3.4.3.3. MMS

4. TÄNKA

4.1. Arbetsmiljö

4.1.1. Lugn och ro

4.1.2. Städat

4.1.3. Musik

4.1.3.1. Lugn

4.1.4. Bekvämt

4.1.5. Snacks och dricka

4.1.6. Estetiskt tilltalande

4.1.6.1. Fin inredning

4.1.7. Vilutrymme

4.1.7.1. Tupplur

4.1.8. Bibliotek

4.1.8.1. Stadsbiblioteket http://www.vaxjo.se/default.aspx?id=7051

4.1.8.2. Universitets Biblioteket http://lnu.se/ub

4.1.9. Ha kul

4.2. Planering

4.2.1. Kalender

4.2.2. Almenacka

4.2.3. Anteckningar

4.2.3.1. Enkelt formulerat

4.2.3.2. Mindmap

4.2.4. Tidsberäkna

4.2.5. Dator

4.2.5.1. MindMeister

4.3. Diskutera

4.3.1. Flexibilitet

4.3.2. Argumentera

4.3.2.1. Ifrågasätta

4.3.3. Åsikter

4.3.4. Fakta

4.3.5. Kontaktsätt

4.3.5.1. Windows Live Messenger

4.3.5.2. Skype

4.3.5.2.1. Videosamtal

4.3.5.2.2. Telefonsamtal

4.3.5.3. Facebook

4.3.5.4. FirstClass

4.4. Reflektera

4.4.1. Utanför lådan

4.4.2. Drömma

4.4.3. Percipiera

4.4.4. Logiskt tänkande

5. Presentation

5.1. Verktyg

5.1.1. Analogt

5.1.1.1. Overhead

5.1.1.2. Papper

5.1.1.3. Teater, Pjäser

5.1.1.4. Projektor

5.1.1.5. Broschyrer

5.1.2. Digitalt

5.1.2.1. Dator

5.1.2.1.1. Program

5.1.2.1.2. Webb

5.1.2.1.3. Media

5.1.2.1.4. Dokument

5.1.2.2. Mobilt

5.1.2.2.1. Webb

5.1.2.2.2. Streama

5.1.2.2.3. Konferenssystem

5.1.2.3. Projektor

5.1.3. Muntligt

5.1.3.1. Retorik

5.1.3.1.1. Beteende

5.1.3.1.2. Tal

5.1.3.1.3. Kroppsspråk

5.1.3.1.4. Tankar & åsikter