Самоосвітня діяльність

Use this template to collect all materials and information related to a class/course.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Самоосвітня діяльність by Mind Map: Самоосвітня діяльність

1. Розширення загальнопедагогічних і психологічних знань

1.1. Оволодіння досягненнями педагогіяної науки

2. Google Перекладач

3. Pinterest

4. ENDNOTE

5. Мета

5.1. Підвищення загальнокультурного розвитку

5.1.1. Google.com.ua

5.1.2. Google Академія

6. Соціальні мережі

6.1. Facebook

6.2. Google+

6.3. Twitter

6.4. Linkedln

7. Агрегатори

7.1. Scoop.it

7.2. RebelMous

7.3. Pinterest

8. Само-

8.1. пізнання

8.2. Diigo

8.3. Наукометричні бази

8.3.1. Web of Sciense

8.3.2. Sciverse Scopus

8.3.3. УІНЦ

9. Ольга

9.1. Поглиблення предметних предметних знань