CHAPTER 11 Computer Security and Safety,Ethics and Privacy

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHAPTER 11 Computer Security and Safety,Ethics and Privacy by Mind Map: CHAPTER 11 Computer Security and Safety,Ethics and Privacy

1. IPS (Intrusion Prevention System)

1.1. เพื่อให้ตรวจสอบการบุกรุกโดยจะทำงานคล้ายๆกับ IDS

1.2. แบ่งประเภทของ IPS

1.2.1. Network Based Intrusion Prevention System (NIPS)

1.2.1.1. คือ IPS ที่ได้รับการติดตั้งไว้ที่ส่วนหนึ่งของระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันการบุกรุก

1.2.2. Host Based Intrusion Prevention System (HIPS)

1.2.2.1. Software ที่ติดตั้งเข้าไปที่เครื่องServerเพื่อป้องกันการบุกรุกหรือการโจมตีต่างๆ ตัวอย่างของโปรแกรมประเภทนี้ก็คือ Antivirus, AntiSpyware เป็นต้น

2. โปรแกรมฆ่าไวรัส

2.1. สร้างขึ้นมาใช้ในการป้องกันหรือกำจัดโปรแกรมที่เป็นอันตราย

2.2. โปรแกรมฆ่า ไวรัสที่ดีนั้นนั้นต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญคือ

2.2.1. ไม่กินทรัพยากรของเครื่องที่ใช้มากจนเกิดไป

2.2.2. มีรายชื่อของไวรัสหรือฐานข้อมูลของไวรัสคลอบคลุมหลากหลายสายพันธุ์

2.2.3. สามารถกำจัดไวรัสได้อย่างรวดเร็วและสามารถซ่อมแซม registry ที่ไวรัสได้สร้างความเสียหากไว้ให้ได้

2.3. ตัวอย่างโปรแกรมฆ่าไวรัสที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

2.3.1. Kasperskyantivirus

2.3.2. Bitdefender antivirus

2.3.3. Nod32 antivirus

2.3.4. Norton antivirus

2.3.5. Mcafee antivirus

2.3.6. F-Secure Anti-Virus

3. Firewall

3.1. คือ hardware ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมการเข้าออกของโปรแกรมต่างๆ

3.2. ทำหน้าที่ป้องกัน computer จากภัยอันตรายต่างๆ

3.3. จะทำการอ่านข่าวสารต่างๆที่ไหลผ่านเข้ามาในเครื่องทั้งขาเข้าและขาออกโดยจะนำข่าวสารต่างๆ(packet) ไปเปรียบเทียบกับกฎที่เราได้ตั้งเอาไว้ (rule) และจำทำการตัดสินใจว่าจะทำการ ปฏิเสธ (deny) หรือว่า อนุญาต (allow)

4. Proxy server

4.1. เป็นผู้ให้บริการในการรับคำขอร้องของเครื่องclient

4.2. ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเครื่องclient(user)กับจุดหมายปลายทางในinternetในการทำงานเป็นตัวกลางของ proxy server

4.3. proxy server จะเป็นนายหน้าในการออกไปรับส่งข้อมูลแทนเครื่องclientทำให้ IP ที่server ก็บไปนั้นจะเป็นของ proxyทำให้เราได้รับความปลอดภัยในการท่อง internet

4.4. Proxy นั้นจะเก็บข้อมูลเอาไว้บนserverซึ่งข้อมูลในส่วนนั้นจะถูกเรียกว่า“cache”

5. Intrusion detection system (IDS)

5.1. software หรือ hardware ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ไม่พึงประสงค์

5.2. ข้อจำกัดของ Intrusion detection system (IDS) นั้นก็คือไม่สามารถที่จะตรวจสอบ Packet ที่เข้ารหัสได้

5.3. ส่วนประกอบของIntrusion detection system (IDS) ที่สำคัญ

5.3.1. Sensor

5.3.2. Console

5.3.3. Engine