לימוד נושא תורת הבנייה

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
לימוד נושא תורת הבנייה by Mind Map: לימוד נושא תורת הבנייה

1. תוכן

1.1. מהם שלבי הבנייה

1.2. הסבר יסודי של חלקי הבנייה

1.3. דרך העבודה

2. פדגוגיה

2.1. מצגות הסבר

2.2. סרטונים שונים

2.3. סרט

2.4. שאלות ובדקים בעזרת שימוש בסמארטפון