Путівник по змістовому модулю 2.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Путівник по змістовому модулю 2. by Mind Map: Путівник по змістовому модулю 2.

1. Тема 4. Системні інноваційні педагогічні технології

2. Тема 5.Сучасні модульні педагогічні технології

3. Тема 6. Локальні інноваційні педагогічні технології дошкільної освіти