MERSUS

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MERSUS by Mind Map: MERSUS

1. FEN BİLGİSİ

1.1. DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

1.1.1. Kemikler

1.1.1.1. Yassı Kemik

1.1.1.2. Uzun Kemik

1.1.1.3. Kısa Kemik

1.1.2. Kaslar

1.1.2.1. Çizgili Kas

1.1.2.2. Düz Kas

1.1.2.3. Kalp Kası

1.1.3. Eklemler

1.1.3.1. Oynar Eklem

1.1.3.2. Yarı Oynar Eklem

1.1.3.3. Oynamaz Eklem