Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Meting arteriële bloeddruk by Mind Map: Meting arteriële bloeddruk
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Meting arteriële bloeddruk

Methoden

Direct

Wordt hier verder niet op in gegaan

Indirect

Hier wordt de indirectie meting aan de arm  behandeld door middel van een manchet

Apparatuur

Druk moet in 3 seconden tot 200  mmHg kunnen worden opgepompt Het systeem mag niet lekken. Bij  gesloten ventiel moet de druk  gehandhaafd blijven. De druk moet met open ventiel in 3  seconden van 200mmHg dalen tot 0  mmHg

Kwikmanometer

Glazen buis moet schoon zijn Kwikkolom moet op 0 staan

Veermanometer

Procedure

Voorbereiding

Palpatoire meting

Auscultoire meting

Herhaal meting

Herhaal meting 3x met tussenpauzes van een  halve minuut.

Geluiden Korotkovtonen

Korotkovtonen worden veroorzaakt door een  abnormale passage van bloed door de arterie.

Fase 1

Zachte tonen als de druk van de manchet net onder de  systolische bloeddruk komt Alleen tijdens de systole stroomt er bloed

Fase 2

Lange toon die over gaat in geruis

Fase 3

Kortere heldere toon

Fase 4

Zachte doffe tonen

Fase 5

Tonen verdwijnen omdat de druk in de manchet later  wordt dan de diastolische bloeddruk. Bloed stroomt tijdens systole en diastole  

Meetfouten

Te hoge bloeddruk

Te lage bloeddruk