Reklametolking

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Reklametolking by Mind Map: Reklametolking

1. Bilete frå døme:

2. Utgjevar/målgruppe

2.1. Forklare noko om kven reklamen skal "treffa"

2.2. Alder, fritidsinteresser, kjønn og miljø

2.2.1. Med miljø meines t.d. om ein er teknologisk interessert, hobbyar osv.

3. Tekst

3.1. Bruk av humor i teksten

3.1.1. Kan ha stor gjennomslagskraft

3.2. Gjentakelse av ord

3.2.1. Viktig for å hugsa t.d navn på vare

3.3. Sjølvskryt

3.3.1. Brukt for å overtale oss, adjektiv

3.4. Utsagnsverb

3.4.1. Også brukt til å overtala oss, å "fastslå" er sterkare enn å "sei".

3.5. Plussord

3.5.1. Ord som framhevar gode sider ved vare eller teneste

3.5.1.1. sterk, pålitelig, sikker, troverdig, vakker, imponerende

3.6. Argumentasjon

3.6.1. Ofte bruk av skjult argumentasjon

3.6.1.1. Vera ein del av flertallet, og vil vera personer som ein likar og beundrar.

4. Bilete

4.1. Biletevinkel

4.1.1. Normalperspektiv

4.1.1.1. Ser me personen rett forfra. Gir eit roleg og harmonisk inntrykk.

4.1.2. Fugleperspektiv

4.1.2.1. Ovenfrå. Personar på slike bilete kan verke små og hjelpelause. Kan brukast for å skapa ein slags oversikt.

4.1.3. Froskeperspektiv

4.1.3.1. Bilete tatt med kameraet lavt nede. Slike bilete kan gje oss inntrykk av makt og styrke

4.2. Utsnitt

4.2.1. Ultranært bilete

4.2.1.1. Detaljerikt, og kan skape eit ubehag.

4.2.2. Nærbilete

4.2.2.1. Frå hovudet til skulder. Avslører ofte følelser og reaksjonar.

4.2.3. Halvnært bilete

4.2.3.1. Frå hovudet til hoftepartiet.

4.2.4. Totalbilete

4.2.4.1. Heile personen, og me kan få med oss handlinga personen er ein del av.

5. Fargar

5.1. Rødt

5.1.1. Tiltrekke seg oppmerksomhet

5.2. Gult

5.2.1. Signalisere ofte eit tilbud og lave priser, men gir også assosiasjoner til sommer og sol.

5.3. Blått

5.3.1. Beroligande

5.4. Grønt

5.4.1. Eplegrønn ligger som nr. 3 på oppmerksomhetsskalaen (etter sterk rød og sterk gul)

5.5. Kvitt

5.5.1. Klinisk og reint. Høg grad av designbevissthet (døme: Apple)

5.6. Grått

5.6.1. Skapar kvile, ro, reinhet og oppmerksomhet

5.7. Svart

5.7.1. Eksklusivt og dyrt.

5.8. Brunt

5.8.1. Håndverk og lær. Det er ein farge som brukes mykje der natur og ekthet spiller ei sentral rolle.

6. Følelsar

6.1. Ofte henvender reklamen seg til følelsane våre. Det er ikkje så rart, målet med reklamen er som oftast å overtala oss.

6.1.1. Frykt

6.1.2. Ansvar og omsorg

6.1.3. Forelskelse og kjærleik

6.1.4. Kropp

6.1.5. Forbruk og ansvar

7. Andre verkemiddel

7.1. Heltar og antiheltar

7.1.1. Er dei som er flinke til å gå på ski, også gode på å gi oss råd om kva for ein bank me bør velga?

7.2. Kropp og idealer

7.2.1. Du møter ofte tynne og pene mennesker, og ikkje reint sjeldan hender det at dei har lite klede på seg.

8. TEMA

8.1. Døme: Hunden kan vera mennesket sin beste venn, og her viser gutten at han tar vare på denne vennen. Temaet i bildet er det bildet egentlig handlar om.

9. MOTIV

9.1. Døme: Det alle kan sjå, er ein gutt som går på ski. I ryggsekken har han ein hund. Motivet er det vi kan sjå utan å tolke.

10. BODSKAP

10.1. Døme: Her er det rom for fleire tolkningar. Én av dei kan vera at det er viktig å ta vare på hundar når man er ute på tur. Ei anna tolkning kan vera at det å gje hjelp også kan gje glede og styrke fellesskap.