Краткотрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Краткотрайни активи by Mind Map: Краткотрайни активи

1. състав и структура

1.1. Състав

1.1.1. Краткотрайни материални активи

1.1.1.1. суровини

1.1.1.2. материали

1.1.1.3. горива

1.1.2. Краткотрайни вземания

1.1.2.1. търговски кредити

1.1.2.2. доставчици

1.1.3. Краткотрайни финансови активи

1.1.3.1. Краткотрайни акции

1.1.3.2. Благородни метали

1.1.4. Парични средства

1.1.4.1. Блокирани ПС

1.1.4.2. Еквиваленти на ПС

1.1.5. Разходи за бъдещи периоди

1.2. Структура

1.2.1. НП ГП ПС ---- ----- ----- КА КА КА

2. Обращаемост на КА

2.1. Показатели, характеристика на обръщаемостта

2.1.1. Времето за обороти на КА

2.1.2. Коефициент на обръщаемост

2.1.3. Рентабилност

2.1.4. Среден срок за събирания на вземания

2.1.5. Коефициент за закрепване на КА

3. Запаси

3.1. Според наличие

3.1.1. свързани

3.1.2. несвързани

3.2. По предназначение

3.2.1. Текущ запис

3.2.2. Гаранционен запис

3.2.3. Подготвителен запис

3.2.4. Сезонен запис