Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Programari lliure by Mind Map: Programari lliure

1. Unitats

1.1. 7-ZIp

1.1.1. Compressor de fitxers

1.2. PDF creator

1.2.1. Crear fitxers PDFS

1.3. Virtualbox

1.3.1. Virtualització

2. Ofimàtica

2.1. LibreOffice

2.1.1. paquet Ofimàtic

2.2. Mozilla Thunderbird

2.2.1. Correu i agenda

2.3. Scribus

2.3.1. Maquetació

3. Intrernet

3.1. Mozilla Firefox

3.1.1. Navegador

4. Gràfics

4.1. GIMP

4.1.1. Tractament de la imatge

5. Multimèdia

5.1. VLC Media Player

5.1.1. Reproductor

5.2. Audacity

5.2.1. Editor d'àudio

6. Educatius

6.1. Stellarium

6.1.1. Planetarium

6.2. MuseScore

6.2.1. Editor de pertitures

6.3. GeoGebra

6.3.1. Matemàtiques