Starfslýsing EGK hjá ÞLH 2015

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Starfslýsing EGK hjá ÞLH 2015 by Mind Map: Starfslýsing EGK hjá ÞLH 2015

1. Verkefnalýsing

1.1. Starfstími og tilhögun

1.1.1. Tímabundið starf verkefnastjóra í búsetuþjónustu. Einar er ráðinn í starfið VEL.verkefnastjóri/umsjón verkefna til 31.des.2015. Um er að ræða verkefni sem er tímabundið til reynslu.

1.2. Verkefnisstjóri hefur eftirfarandi hlutverk:

1.2.1. - Þróun utankjarnaþjónustu, þar með talið úrvinnsla og eftirfylgd umræðu og hópastarfs á starfsdegi búsetukjarna geðfatlaðra þann 11.11.14.

1.2.2. - Virkni hjá íbúum kjarna og utankjarna, svo sem það góða starf sem þegar hefur verið hafið (leshringir, heimspeki, fótbolti o.fl.)

1.2.3. - Samstarf/tengsl við Fjölmennt og fleiri endurmenntunaraðila og hvetja til þátttöku á námskeiðum.

1.2.4. - Tengiliður við staði eins og Vin, Hlutverkasetur, Geysi og Hugarafl.

1.2.5. - Tengsl við hagsmunasamtök svo sem Geðhjálp og ÖBÍ.

1.2.6. - Notendasamráð.

1.3. Útfærsla á verkefnum og ábyrgðarsvið:

1.3.1. Á starfstímanum fram að 31. des. 2015 er stefnt að því að ljúka eftirtöldum verkefnum:

1.3.1.1. Þróun búsetuþjónustu

1.3.1.1.1. • Klára skýrslu um stöðu og þróun utankjarnaþjónustu sem byggir á umræðu og hópastarfi á starfsdegi 11. nóvember 2014 og fylgja henni eftir.

1.3.1.1.2. • Gera grunn að upplýsingabanka fyrir íbúa og starfsmenn þar sem hugmyndir varðandi starfsemina, réttindi, samninga og virkni eru gerðar aðgengilegar.

1.3.1.2. Virkni

1.3.1.2.1. • Koma blaðinu Hugviljanum af stað aftur sem málgagni íbúa, eitt blað komi út fyrir áramót 2015/2016 og koma málum í þau horf að ritstjórn starfi áfram á árinu 2016.

1.3.1.3. Önnur markmið sem unnið verður að:

1.3.1.3.1. - Aukin atvinnuþátttaka íbúa:

1.3.1.3.2. - Tengslamyndun:

1.3.1.3.3. - Ráðgjöf:

1.3.1.3.4. - Þátttaka í starfi með íbúum:

1.3.1.3.5. - Fundarseta:

1.3.1.3.6. - Þáttaka í hópastarfi og starfsáætlunargerð

1.3.1.3.7. - Önnur verkefni sem starfsmanni eru falin af yfirmanni.

2. Kort

2.1. ÞLH

2.1.1. Forvarnarteymi