Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Labirynt by Mind Map: Labirynt

1. Javascript

1.1. Linijka kodu i pytanie co bedzie wartoscia zmiennej po wykonaniu

1.1.1. Łatwe

1.1.1.1. [1, 2, 3, 4].map(parseInt)

1.1.1.2. []==[]

1.1.2. Trudne

1.1.2.1. http://jsfiddle.net/4puhcvmf/

1.2. https://github.com/lukehoban/es6features#let--const i pytanie czy ten kod wykona się poprawnie?

1.3. co zwróci dana linijka? true czy 'bar': https://jsfiddle.net/153ssa5z/1/

2. HTML

2.1. <input type="email"> to definicja poprawna wg: html4 czy html5?

2.2. <input type="text" placeholder="Sample input"> to definicja poprawna wg: html4 czy html5?

2.3. Element do wyświetlania grafiki wektorowej w html5: canvas vs svg + to samo dla canvasa

3. RWD

3.1. przykład na retine (2x większe rozmiary obrazków)

3.2. jaką gęstość pikseli ma wyświetlacz retina

3.3. co oznacz skrót RWD (Responsive Web Design czy Responsive Web Development)

4. HTTP

4.1. Serwer zwrócił status. Dobrze czy źle?

5. Bezpieczeństwo

5.1. ssh

6. angular

7. CSS

7.1. .some object { box-sizing: content-box; width: 300px; padding-left: 20px } Jaką szerokość ma obiekt?

7.2. kod z animacją i delay: pytanie o całkowitą długość animacji?

7.3. C to cascade czy common?