EPA M. Àngels Mora

Primer mapa conceptual del meu EPA,

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EPA M. Àngels Mora by Mind Map: EPA M. Àngels Mora

1. Formació Portfoli i entorn personal aprenentatge

1.1. Mòdul 0/ Introducció

1.1.1. Presentació

1.2. (Mòdul 1

1.2.1. Aprenentatge Social

1.2.2. Identitat digital

1.2.3. Dossier/Portafolis digital

1.2.4. Entorn Personal d'aprenentatge

1.3. CERCAR (Mòdul 2)

1.3.1. Preferits/ Symbaloo

1.3.2. Cercadors generals d'internet

1.3.3. Enciclopèdies

1.3.4. Notícies i actualitat

1.3.4.1. Diaris

1.3.4.2. Ràdio

1.3.4.3. vídeos

1.3.5. Imatges i sons

1.3.6. Unitats didàctiques

1.3.7. Xerrades i blogs

1.4. TRANSFORMAR (Mòdul 3)

1.4.1. Google Drive

1.4.2. Mapa conceptual/ Mindmeister

1.4.3. Línies del temps/ Timeline JS3

1.4.4. Moodle

1.4.5. Audicity

1.5. COMPARTIR (Mòdul 4)

1.5.1. Moodle

1.5.2. Google drive

1.5.3. Dropbox

1.5.4. Youtube

1.5.5. Quaderns virtuals

1.5.6. Skype

1.5.7. Correu electrònic

1.5.7.1. personal

1.5.7.2. professional

1.5.8. Twitter

1.5.9. Symbaloo

1.5.10. Flirckr

1.5.11. What's

1.5.12. Website

1.5.13. Blog

2. Formació

2.1. Matrius d'evidències

2.2. Registre i reflexió

3. Fonts documentals

3.1. Marcadors

3.2. Subscripcions

3.3. Altres recursos

3.4. Xarxes socials

4. Les meves produccions

4.1. Bloc Llenguatges

4.2. Website