EPA_ dibuix

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EPA_ dibuix by Mind Map: EPA_ dibuix

1. COMPARTIR INFORMACIÓ

1.1. TREBALLA EN EQUIP

1.1.1. GoogleDocs: https://docs.google.com/

1.2. REBRE I COMPARTIR INFORMACIÓ

1.2.1. Twitter: http://twitter.com

1.2.2. Facebook: https://facebook.com

1.2.3. Instagram: https://instagram.com

1.3. COMPARTIR INFORMCIÓ

1.3.1. Dropbox: www.dropbox.com

1.3.2. Netvibes: www.netvibes.com

2. cercar informació GENERAL

2.1. www.youtube.com

2.2. www.google.com

2.3. www.xtec.cat

2.4. www.wikipedia.com

2.5. www.lycos.com

2.6. www.ask.com

2.7. www.excite.com

3. Cercar informació específica ARTS

3.1. espais en anglès

3.2. arts

3.3. museus

3.3.1. barcelona

3.3.2. madrid

3.3.3. valència

4. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

4.1. timetoast

4.2. picassa

4.3. moodle

4.4. mindmeister

4.5. symbaloo

5. cercar informació SINGULAR

5.1. www.wolframalpha.com

5.2. http://zanran.com/q/

5.3. www.factbites.com

5.4. www.nationmaster.com