ENTORN PERSONAL D'APRENENTATGE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ENTORN PERSONAL D'APRENENTATGE by Mind Map: ENTORN PERSONAL D'APRENENTATGE

1. Tractament informació

1.1. Esquemes

1.2. Mapes conceptuals

1.3. Taules

2. Cerca informació

2.1. Google

2.2. YouTube

2.3. Edu365

3. Compartir informació

3.1. Moodle escola(AULARI)

3.2. Correu