Alternativa uttryckssätt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Alternativa uttryckssätt by Mind Map: Alternativa uttryckssätt

1. Serier

1.1. Vad är serier?

1.1.1. Serier är en uttrycksform där man kombinerar ord och tecknade bilder.

1.2. Hur gör man serier?

1.2.1. Olika radio och TV-program om serietecknare

1.2.2. Steg för steg instruktioner (på engelska)

1.2.3. En sida för att göra egna serier

1.3. Exempel på serier

1.3.1. Korta seriestrippar (nya varje dag)

1.3.2. En vältecknad serie om Pokemonkort

2. Poesi

2.1. Vad är poesi?

2.1.1. Poesi är en skriftlig eller muntlig uttrycksform där man utnyttjar ordens klang, rytm och känsloinnehåll, förutom det de egentligen betyder.

2.1.2. En beskrivning av vad poesi kan vara

2.2. Hur skriver man poesi?

2.2.1. Verktyg

2.2.1.1. Stavelser

2.2.1.1.1. Med hjälp av ordens stavelser får man takten i en dikt.

2.2.1.1.2. Vokalerna är stavelsebärande och bildar en stavelse själva eller tillsammans med närliggande konsonanter.

2.2.1.1.3. Ordet "poesi" består av tre stavelser: po-e-si

2.2.1.2. Rim

2.2.1.2.1. Rim uppstår när två eller fler ord innehåller ljud som liknar varandra i början, i mitten eller på slutet. Rim kan binda ihop en dikt och få den att låta bra. Det är dock inget krav att rimma i poesi.

2.2.1.2.2. Rim i början på ord kallas allitteration

2.2.1.2.3. Rim inuti ord kallas assonans

2.2.1.2.4. Rim i slutet av ord kallas slutrim

2.2.1.3. Ordklang

2.2.1.3.1. Olika ord får olika känsla beroende på vilka ljud som ordet består av.

2.2.1.3.2. Jämför de påhittade orden "lumumba" och "kazakki". Vilket låter hårt och vasst och vilket låter mjukt och fluffigt?

2.2.1.4. Stilfigurer

2.2.1.4.1. Det finns en hel del språkliga finesser att använda. Se denna länk:

2.2.2. Tips från en poet

2.2.3. Mer om versmått

2.3. Exempel på poesi

2.3.1. Lyssna på svensk poesi

2.3.2. Läs andras poesi (och dela med dig av din)

2.3.3. Haiku

2.3.3.1. Korta dikter på tre rader med 5-7-5 stavelser

2.3.3.2. Exempel

2.3.3.2.1. Sommaren sågs vi Andetagen i din röst Värmen du gav mig

2.3.3.2.2. Kraftledningarna spända i köldens rike norr om all musik.

3. Film

3.1. Vad är film?

3.1.1. Film är rörliga bilder som tillsammans med ljud, musik och ibland tal skapar en illusion av verkligheten.

3.1.2. Film kan vara dokumentär (återge verkligheten) eller fiktion (påhittat).

3.2. Hur gör man film?

3.2.1. Man skapar ett manus, en storyboard, filmar och redigerar.

3.2.2. Steg för steg instruktion för att använda Microsoft Moviemaker för att skapa film.

3.2.3. En filmskola på nätet med mycket bra och gratis info

3.3. Exempel på filmer

3.3.1. All världens filmtrailers

3.3.2. Kortfilmer på SVT

4. Dans

4.1. Vad är dans?

4.1.1. Dans är rörelser med kroppen, ofta med musik

4.2. Hur uttrycker man sig med dans?

4.2.1. Det handlar om att uttrycka sig med ett övertydligt kroppsspråk i samklang med musiken

4.3. Exempel på dans

5. Musik/låtar

5.1. Vad är musik/låtar?

5.1.1. Musik/låtar använder sig av ljud och instrument för att skapa stämningar och takt. Ibland i kombination med text.

5.2. Hur gör man musik/låtar?

5.2.1. Vissa artister skriver texten först och försöker sedan skapa en melodi, medan andra gör tvärtom.

5.2.2. En låt består ofta av vers och refräng som återkommer med jämna mellanrum.

5.2.3. Vi människor tycker att vissa toner passar bättre ihop. Dessa kan kallas harmonier eller ackord. När man kombinerar dessa blir det musik, annars blir det oljud.

5.3. Exempel på låtar

5.3.1. Finns hur mycket som helst på YouTube

6. Bildkonst

6.1. Vad är bildkonst?

6.1.1. Att förmedla ett budskap, tanke eller känsla med en bild

6.2. Vad finns det för olika typer av bildkonst?

6.2.1. Foto

6.2.2. Målningar

6.2.3. Teckningar

6.2.4. Kollage

7. Mode

7.1. Vad är mode?

7.1.1. Mode är det som är aktuellt och rätt just nu. Modet förändras hela tiden, eftersom samhället förändras. När man pratar om mode, pratar man oftast om människans sätt att uttrycka sig med kläder, smink, frisyrer och accessoarer.

7.2. Hur skapar man mode?

7.3. Exempel på mode

7.3.1. Radiodokumentärer om kända modeskapare