Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Disseny EPA by Mind Map: Disseny EPA

1. CERCA INFORMACIÓ

1.1. GOOGLE

1.2. VIQUIPÈDIA

1.3. YOUTUBE

1.4. ARA.CAT

1.4.1. ARA.CAT/CIÈNCIA

1.4.1.1. Bloc centpeus

1.4.2. ARA.CAT/MESTRES

2. TRACTAMENT INFORMACIÓ

2.1. Entorn Google

2.1.1. Documents

2.1.2. Fulls de càlcul

2.1.3. Presentacions

2.2. VARIS

2.2.1. Mapes conceptuals

2.2.1.1. Mindmeister

2.2.2. Línies del Temps

2.2.2.1. Timetoast

2.2.3. Geolocalització

2.2.3.1. [email protected] / Eduloc

3. DIFUSIÓ INFORMACIÓ

3.1. SERVEIS WEB

3.1.1. DRIVE

3.1.2. HANGOUT

3.1.3. BLOGGER / SITES

3.1.4. YOUTUBE

3.1.5. SLIDESHARE

3.2. XARXES SOCIALS

3.2.1. TWITTER

3.2.2. PINTEREST

3.2.3. PROJECT NOAH