Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Una Escola by Mind Map: Una Escola

1. ESPAIS

1.1. MENJADOR

1.1.1. Hàbits saludables

1.1.2. Malbaratament Alimentari

1.2. PASSADÍS

1.2.1. Comunicació Vida Escolar

1.2.2. Ambient

1.3. PATI

1.3.1. Espai de Desconnexió

1.3.2. Espai de relacions

1.3.3. Espai Lúdic

1.4. AULA

1.4.1. Espai Útil

1.4.1.1. Treball

1.4.1.2. Relacions Companys

1.4.2. Espai Personalitzat

1.4.3. Ambient

2. ENTORN

2.1. ESPAI D'APRENENTATGE

2.1.1. Natural

2.1.2. Històric

2.1.3. Cultural

2.2. REALITAT

2.2.1. Municipi

2.2.2. Comarca

2.2.3. Món

2.3. ACTORS DEL TERRITORI

3. VALORS

3.1. FAMÍLIA

3.1.1. Responsabilitat

3.1.2. Compromís amb el Model

3.2. SOLIDARITAT

3.2.1. Aprenentatge -Servei

3.2.2. ONG

3.2.3. Campanyes

3.3. CONVIVÈNCIA

3.3.1. Mediació Conflictes

4. CLAUSTRE

4.1. EQUIPS DE TREBALLS

4.1.1. Formació

4.1.2. Altres Centres/ Models

4.1.3. Coordinació Pedagògica

4.2. PROJECTE DE CENTRE

4.2.1. Carisma Vedruna

4.2.2. Projecte Metodològic-Pedagògic

5. CURRÍCULUM

5.1. CONTINGUTS

5.1.1. Continguts Claus

5.1.2. Continguts Preferents

5.2. COMPETÈNCIES

5.2.1. Competències Bàsiques

5.2.2. Competències Específiques

5.3. METODOLOGIA

5.3.1. Aprenentatge Basat en Projectes

5.3.1.1. ABP

5.3.1.2. Interdisciplinars

5.3.2. Treball Cooperatiu

5.3.3. Eines Tac

5.3.3.1. PC

5.3.3.2. Mòbil

5.3.4. Compartir Metodologia entre iguals

5.3.5. Estratègies estudi/Organització

5.3.5.1. Calendari

5.3.5.2. Apunts/Resums

5.3.5.3. Preparació Proves

5.4. AVALUACIÓ

5.4.1. Coavaluació

5.4.2. Autoavaluació

5.4.3. Procés de millora

5.4.3.1. Juntes Avaluació

5.4.4. Adaptacions Curriculars