HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM by Mind Map: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

1. MAYOZ BÖLÜNME

2. MİTOZ BÖLÜNME

2.1. BÜYÜME

2.2. ÜREME

3. KALITIM

3.1. KARAKTER

3.2. FENOTİP

3.3. GENOTİP

3.4. AKRABA EVLİLİĞİ

3.5. DOMİNANT GEN

3.6. RESESİF GEN

4. DNA VE GENETİK BİLGİ

4.1. DNA

4.2. GENETİK KOD

4.3. NÜKLEOTİT

4.4. MUTASYON

4.5. MODİFİKASYON

5. ADAPTASYON VE EVRİM

5.1. ADAPTASYON

5.2. EVRİM