Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kültürler by Mind Map: Kültürler

1. Göç eden Türkler

1.1. Rusya

1.2. Avusturya

1.3. Hollanda

1.4. Almanya

1.5. ABD

2. Göç etme sebepleri

2.1. Para biriktirmek

2.2. İŞ SAHİBİ OLMAK

2.3. Para kazanmak

3. Kültür farklılıkları

3.1. Din

3.2. Yaşam fARKLILIĞI

3.3. DİL