Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KÜLTÜRLER by Mind Map: KÜLTÜRLER

1. göç eden türkler

1.1. Rusya

1.2. Avusturya

1.3. USA

1.4. Fransa

1.5. Hollanda

1.6. Belçika

1.7. Almanya

1.8. italya

1.9. İngiltere

2. GÖÇ TEME SEBEBLERİ

2.1. PARA BULMAK

2.2. İŞ SAHİBİ OLMAK

2.3. PARA BİRİKTİRMEK

2.4. FARKLI KÜLTÜRLERİ TANIMAK

3. KÜLTÜR FARKLIKLARI

3.1. DİN

3.2. YAŞAM TARZI

3.3. DİL

3.4. MİMARİ

3.5. AHLAK