EPA ALBERT TC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EPA ALBERT TC by Mind Map: EPA ALBERT TC

1. Cercar la informació

1.1. GENERAL

1.1.1. Flickr

1.1.2. Google

1.1.3. Jclic

1.1.4. Youtube

1.1.5. Findicons

1.1.6. Ivoox

1.1.7. Xerloc

1.1.8. Vimeo

1.2. ESPECÍFICA

1.2.1. Toomates

1.2.2. Thatquiz

1.2.3. Didactalia

2. Compartir la informació

2.1. Symbaloo

2.2. Drive

2.3. Moodle

2.4. Twitter

2.5. Dropbox

2.6. Web Col·legi

3. Transformar la informació

3.1. Office

3.2. Audacity

3.3. Google docs

4. Jugar amb la informació

4.1. Kahoot

4.2. Socrative