DOLAŞIM SİSTEMİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DOLAŞIM SİSTEMİ by Mind Map: DOLAŞIM SİSTEMİ

1. DAMARLAR

1.1. ATARDAMAR

1.1.1. AKCİĞER ATARDAMARI

1.1.2. AORT ATARDAMARI

1.2. TOPLARDAMAR

1.2.1. AKCİĞER TOPLARDAMARI

1.2.2. KAPI TOPLARDAMARI

1.2.3. ÜST ANA TOPLARDAMAR

1.2.4. ALT ANA TOPLARDAMAR

1.2.5. KARACİĞER ÜSTÜ TOPLARDAMARI

1.3. KILCAL DAMARLAR

2. KAN

2.1. KAN HÜCRESİ

2.1.1. ALYUVAR

2.1.2. AKYUVAR

2.1.3. KAN PULÇUKLARI

2.2. KAN PLAZMASI

2.3. KAN GRUPLARI

2.3.1. A

2.3.2. B

2.3.3. 0

2.3.4. AB

3. DOLAŞIM SİSTEMİ ÇEŞİTLERİ

3.1. KAN DOLAŞIMI

3.1.1. BÜYÜK KAN DOLAŞIMI

3.1.2. KÜÇÜK KAN DOLAŞIMI

3.2. LENF DOLŞIMI

3.2.1. LENF DAMARLARI

3.2.2. LENF DÜĞÜMLERİ

4. KALP

4.1. KALBİN BÖLÜMLERİ

4.1.1. KULAKÇIK

4.1.2. KARINCIK

4.2. KALBİN YAPISI

4.2.1. PERİKARD

4.2.2. MİYOKARD

4.2.3. ENDOKARD